Công Ty
C32 ( HSX )
22.20 -0.2 (-0.89%)
  -  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2
Mở cửa 22,400  Cao 12 tuần 27,500  Giá trị (tỷ) 0.00  P/E n/a 
Cao nhất 22,350  Thấp 12 tuần 21,900  Vốn hóa (tỷ) 333.67  P/B  
Thấp nhất 22,050  KLBQ 12 tuần 17,575  CPNY 15,030,145  Beta  
Khối lượng 14,180  GTBQ 12 tuần (tỷ)  0.00  Room 7,364,771  EPS  
TIN LIÊN QUAN

Giới thiệu doanh nghiệp

Thông tin liên hệ
Tên công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2
Tên quốc tế Construction Investment Corporation 3-2
Vốn điều lệ 152,320,000,000 đồng
Địa chỉ 45A Nguyễn Văn Tiết, thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại 84-650-375-9446
Số fax 84-650-375-5605
Email ctydt-xaydung32@.vnn.vn  
Website  
Ban lãnh đạo
VO VAN LANH Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Tổng Giám đốc
NGUYEN THANH XUAN Phó Chủ Tich HĐQT/ Phó Tổng Giám Đốc
TRAN VAN BINH Kế toán trưởng
VAN HOANG TUNG Trưởng ban kiểm soát

Phân ngành & Quy mô

Loại hình công ty Doanh nghiệp
Lĩnh vực Công nghiệp
Ngành Vật liệu & xây dựng
Số nhân viên 344
Số chi nhánh 0

Ngành Vật liệu & xây dựng

Mã CK
Giá
Thay đổi
P/E
P/B
Vốn hóa (tỷ)
ACC 19.00 -5.26% 180.00
BCC 7.60 + 1.32% 847.08
BCE 6.80 0.00% 204.00
BMP 53.30 -0.56% 4,338.63
BTS 4.40 0.00% 527.83
BXH 14.90 + 3.36% 46.39
C47 13.30 0.00% 226.37
C69 26.80 + 1.49% 272.00
C92 8.90 0.00% 47.28
CCI 14.40 -5.56% 238.56
CDC 14.40 + 4.17% 235.60
CEE 15.60 + 0.32% 618.18
CEO 10.30 -0.97% 2,624.87
CIG 2.09 + 0.48% 66.23
CII 20.65 -0.24% 5,105.47
CLH 14.80 0.00% 148.00
CMS 3.10 0.00% 53.32
CSC 16.70 0.00% 342.35
CT6 4.10 0.00% 25.03
CTD 97.10 -0.10% 7,408.75
CTI 22.45 + 1.56% 1,436.40
CTX 15.50 0.00% 408.48
CVT 20.70 0.00% 759.50
CX8 9.70 0.00% 21.42
D2D 71.00 -0.14% 1,510.88
DAG 6.70 -0.90% 343.91
DC2 5.00 0.00% 12.60
DC4 11.80 + 1.69% 145.20
DHA 30.20 + 1.99% 453.56
DID 6.90 + 5.80% 58.40
DIG 14.15 -0.71% 4,424.96
DIH 21.00 + 9.52% 135.94
DL1 29.40 0.00% 2,974.61
DNP 15.00 0.00% 1,500.00
DPG 44.25 -2.82% 1,934.99
DPS 0.40 0.00% 12.43
DXV 3.10 -3.23% 29.70
GKM 14.90 0.00% 211.21
GMX 27.50 0.00% 146.15
GTN 19.05 + 1.31% 4,825.00
HAS 8.29 -1.09% 63.96
HBC 14.05 + 2.14% 3,313.06
HCC 13.00 -0.77% 84.09
HHG 1.40 0.00% 48.85
HID 2.02 0.00% 118.69
HLY 52.00 0.00% 52.00
HOM 3.50 -2.86% 235.38
HPM 10.60 + 9.43% 44.08
HT1 15.60 0.00% 5,952.05
HTC 29.20 0.00% 321.20
HU1 8.80 0.00% 88.00
HU3 8.52 + 2.70% 87.50
HUB 23.40 -3.63% 343.80
HVX 2.95 -0.34% 122.08
ICG 8.40 0.00% 147.60
IDV 37.50 0.00% 626.40
IJC 14.75 + 1.69% 2,056.46
ITQ 2.50 0.00% 59.61
KDM 2.30 + 4.35% 17.04
KSB 22.10 + 0.90% 1,199.29
KTT 4.50 0.00% 13.30
L10 12.45 + 6.83% 130.21
L14 57.10 + 1.75% 1,073.79
L18 7.80 0.00% 179.31
LBM 33.15 0.00% 331.50
LCG 9.27 + 0.32% 911.40
LCS 2.70 0.00% 20.52
LHC 62.00 + 0.65% 224.64
LIG 4.50 + 2.22% 196.58
LM8 24.20 0.00% 227.21
LMH 16.40 0.00% 382.12
LUT 2.60 + 7.69% 41.89
MBG 21.50 + 9.77% 987.42
MCC 11.50 0.00% 57.34
MCO 2.40 -4.17% 9.44
MDG 11.60 + 3.45% 123.90
MEC 1.90 0.00% 15.87
MST 3.20 -3.12% 110.11
NAV 7.77 + 6.82% 66.40
NDX 12.70 0.00% 72.23
NHA 7.90 0.00% 118.91
NHC 30.50 0.00% 92.77
NKG 5.73 0.00% 1,042.86
NNC 50.20 -0.40% 1,096.00
NTP 39.30 -0.51% 3,489.30
PHC 13.25 + 0.38% 311.32
PTC 6.05 0.00% 98.07
PTD 16.20 0.00% 51.84
PXI 2.29 0.00% 68.70
PXS 5.06 -3.16% 294.00
PXT 1.18 + 1.69% 24.00
QNC 2.20 0.00% 81.65
REE 37.20 0.00% 11,533.89
ROS 26.90 -0.37% 15,211.63
S55 24.20 + 2.48% 248.00
S74 4.40 0.00% 28.51
S99 8.40 0.00% 359.77
SAV 8.99 0.00% 121.62
SBA 14.70 + 0.68% 892.27
SC5 24.95 -3.81% 359.60
SCI 17.60 -0.57% 211.75
SD2 4.40 -9.09% 57.69
SD4 5.70 0.00% 58.71
SD5 5.70 + 7.02% 158.60
SD6 3.30 0.00% 114.75
SD9 6.10 -1.64% 205.40
SDA 3.10 -9.68% 73.38
SDC 16.50 0.00% 43.06
SDG 42.20 0.00% 286.96
SDN 28.80 0.00% 43.72
SDT 3.70 0.00% 158.11
SDU 8.10 0.00% 162.00
SHI 9.20 + 3.04% 822.57
SHP 22.10 0.00% 2,071.00
SIC 9.70 0.00% 232.79
SII 17.85 + 5.60% 1,216.13
SJC 1.80 -5.56% 11.79
SJE 26.50 0.00% 485.22
SJS 16.70 + 0.30% 1,907.78
SVN 2.00 0.00% 42.00
SZC 19.40 + 1.03% 1,960.00
TA9 8.20 + 3.66% 105.57
TBX 12.90 0.00% 19.48
TCR 1.53 0.00% 69.50
TGG 2.74 -3.65% 72.07
THG 41.00 -0.24% 539.87
TKC 14.10 + 2.13% 154.54
TLD 5.23 -6.88% 91.17
TNI 10.05 0.00% 527.62
TTB 23.75 -0.21% 1,109.80
TTC 12.70 -0.79% 74.85
TTL 6.40 0.00% 267.86
TTZ 7.90 + 1.27% 60.56
TV2 86.80 -0.46% 2,074.47
TV3 30.80 -8.77% 232.56
TV4 14.50 + 1.38% 231.82
TXM 3.10 0.00% 21.70
UDC 4.87 0.00% 169.02
UIC 39.30 -1.02% 311.20
V12 11.10 + 10.81% 71.56
V21 20.60 + 6.31% 262.80
VC1 12.50 -1.60% 147.60
VC2 16.50 0.00% 247.50
VC3 22.80 + 1.75% 658.40
VC6 11.20 0.00% 89.60
VC7 6.80 0.00% 155.58
VC9 11.20 + 9.82% 143.85
VCC 10.00 -5.00% 114.00
VCG 26.60 0.00% 11,749.50
VCS 92.20 + 5.21% 15,209.60
VE1 8.40 -8.33% 45.67
VE2 10.00 0.00% 20.98
VE3 6.00 0.00% 7.92
VE9 1.30 + 7.69% 17.53
VGC 19.80 + 0.25% 8,899.75
VHL 27.90 -0.72% 692.50
VIT 13.60 + 1.47% 269.10
VNE 3.46 -0.87% 281.03
VTS 16.90 0.00% 33.80
VTV 7.50 -1.33% 230.88
VXB 9.00 0.00% 36.44

Lĩnh vực kinh doanh

    Trồng lúaTrồng ngô và cây lương thức có hạt khácTrồng cây lấy củ có chất bộtTrồng cấy lấy hạt chứa dầuTrồng rau, đậu các loại và trồng hoa cây cảnhTrồng cây ăn quảTrồng cây lấy quả chứa dầuTrồng cây điều.Trồng cây cao su.Trồng cây lâu năm khác.Trồng rừng và chăm sóc rừngKhai thác gỗKhai thác lâm sản khác trừ gỗXây dựng nhà các loạiXây dựng công trình đường bộ, công trình công ích, thủy lợi,Phá dỡ công trình, chuẩn bị mặt bằng. Lắp đặt lưới điện hạ thế và trạm theo đường dây từ 35KV trở xuống. Thi công hệ thống chiếu sáng. Xây dựng lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí. Hoàn thiện công trình xây dựng. Lắp đặt trang thiết bị: bảo vệ, báo động, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống chống sét cho các công trình xây dựng.Khai thác đá, cát, sỏi, đất, đất sét. Chế biến đá;Sản xuất gạch ngói (theo quyết định số 15/2000/QĐ-BXD ngày 24 tháng 7 năm 2000 của Bộ xây dựng). Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại (không sản xuất tại trụ sở chính). Gia công cơ khí (trừ xi mạ)Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệpThoát nước, xử lý nước thải;Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa, môi giới thương mại, đấu giá tài sản. Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; máy móc thiết bị điện, vật liện điện; nhiên liệu động cơ (không đặt trạm xăng dầu tại địa chỉ trụ sở chính), sắt, thép. Vật liệu xây dựng và thiết bị lắp đặt xây dựng;Mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị viễn thông, thiết bị nghe nhìn;Vận tải hàng hóa đường bộ;Bốc xếp hàng hoá đường bộ; hoạt động kho bãi;Kinh doạnh bất động sản. Đầu tư kinh doanh cầu đường giao thông cầu phà đường thủy, đường bộ. Tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.Góp vốn, mua cổ phần,Tư vấn công trình (trừ thiết kế công trình)Cho thuê xe các loại; Cho thuê máy móc, thiết bj xây dựng.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm