Thị trường
0.00 0.00 (0.00%)
Mở cửa   0.00 Cao 12 tuần   987.13 P/E   0.00
Cao nhất 0.00 Thấp 12 tuần 0.00 P/B 0.00
Thấp nhất 0.00 KLBQ 12 tuần 127,356,486 Vốn hóa 0.00
Khối lượng GTBQ 12 tuần(tỷ) 2,718.32 GTGD trong ngày (tỷ)  
TIN LIÊN QUAN
Ngày 18/07/2019 17/07/2019 16/07/2019 15/07/2019 12/07/2019 11/07/2019
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 125,693,130  140,791,970  140,081,330  116,171,770  130,569,360  132,276,610 
Thỏa thuận: 12,629,606  27,701,352  32,591,533  32,832,973  24,301,833  28,003,407 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 138,322,736  168,493,322  172,672,863  149,004,743  154,871,193  160,280,017 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 9,028,860  10,097,560  13,530,350  4,355,890  11,695,810  9,414,630 
Thỏa thuận: 1,506,833  832,310  5,055,040  1,311,770  1,537,000  5,040,616 
Bán 10,221,470  8,780,060  6,303,840  6,834,370  4,796,520  8,088,220 
Thỏa thuận: 1,451,803  941,840  4,575,047  781,770  1,187,000  4,840,616 
Chênh lệch -1,137,580  1,207,970  7,706,503  -1,948,480  7,249,290  1,526,410 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua
Tổng lệnh bán
Chênh lệch
Khối lượng đặt mua
Khối lượng đặt bán 0  -
Chênh lệch
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm