Thị trường
0.00 (%)
Mở cửa   0.00 Cao 12 tuần   P/E  
Cao nhất 0.00 Thấp 12 tuần P/B
Thấp nhất 0.00 KLBQ 12 tuần Vốn hóa
Khối lượng GTBQ 12 tuần(tỷ) GTGD trong ngày (tỷ)  
TIN LIÊN QUAN
Ngày 12/03/2020 11/03/2020 10/03/2020 09/03/2020 06/03/2020 05/03/2020
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 302,452,050  269,777,060  234,246,020  264,602,180  169,592,860  203,969,470 
Thỏa thuận: 26,621,351  40,265,535  55,192,206  35,920,053  38,738,073  22,157,814 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 329,073,401  310,042,595  289,438,226  300,522,233  208,330,933  226,127,284 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 13,844,470  11,263,650  11,032,320  9,956,820  11,865,430  9,507,570 
Thỏa thuận: 4,947,565  3,476,920  7,532,800  8,623,123  5,129,640  4,768,330 
Bán 26,937,480  24,362,080  23,648,530  14,864,660  14,424,490  11,651,350 
Thỏa thuận: 6,566,629  6,196,920  14,700,910  9,195,123  5,044,640  4,507,790 
Chênh lệch -14,712,074  -15,818,430  -19,784,320  -5,479,840  -2,474,060  -1,883,240 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua
Tổng lệnh bán
Chênh lệch
Khối lượng đặt mua
Khối lượng đặt bán 0  -
Chênh lệch
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm