Thị trường
0.00 -1,004.12 (-100.00%)
Mở cửa   0.00 Cao 12 tuần   1,008.44 P/E   0.00
Cao nhất 0.00 Thấp 12 tuần 0.00 P/B 0.00
Thấp nhất 0.00 KLBQ 12 tuần 139,890,167 Vốn hóa 0.00
Khối lượng GTBQ 12 tuần(tỷ) 2,827.56 GTGD trong ngày (tỷ)  
TIN LIÊN QUAN
Ngày 18/03/2019 15/03/2019 14/03/2019 13/03/2019 12/03/2019 11/03/2019
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 188,364,570  207,003,710  182,827,760  197,620,220  179,893,460  142,651,930 
Thỏa thuận: 42,187,936  43,273,378  41,715,296  31,760,990  28,300,356  36,004,582 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 230,552,506  250,277,088  224,543,056  229,381,210  208,193,816  178,656,512 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 15,208,790  21,394,710  11,613,370  14,442,010  10,936,710  11,458,340 
Thỏa thuận: 4,349,630  7,568,164  9,428,130  6,293,745  4,854,941  4,222,480 
Bán 18,769,370  25,251,500  12,020,530  11,330,830  11,355,120  13,156,090 
Thỏa thuận: 3,564,650  4,220,304  10,444,675  3,826,639  4,253,271  1,403,600 
Chênh lệch -2,775,600  -508,930  -1,423,705  5,578,286  183,260  1,121,130 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua
Tổng lệnh bán
Chênh lệch
Khối lượng đặt mua
Khối lượng đặt bán 0  -
Chênh lệch
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm