Thị trường
0.00 -1,004.74 (-100.00%)
Mở cửa   0.00 Cao 12 tuần   1,004.74 P/E   0.00
Cao nhất 0.00 Thấp 12 tuần 0.00 P/B 0.00
Thấp nhất 0.00 KLBQ 12 tuần 175,192,457 Vốn hóa 0.00
Khối lượng GTBQ 12 tuần(tỷ) 4,013.85 GTGD trong ngày (tỷ)  
TIN LIÊN QUAN
Ngày 21/09/2018 20/09/2018 19/09/2018 18/09/2018 17/09/2018 14/09/2018
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 273,413,180  179,431,950  206,247,050  171,104,330  146,741,120  149,728,940 
Thỏa thuận: 29,038,695  25,127,670  38,169,596  26,280,643  17,867,694  28,754,648 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 302,451,875  204,559,620  244,416,646  197,384,973  164,608,814  178,483,588 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 36,433,600  8,157,460  11,797,080  6,705,600  8,373,740  9,168,900 
Thỏa thuận: 10,850,910  7,173,250  3,444,964  4,670,139  2,892,238  4,864,760 
Bán 55,238,770  7,805,750  10,730,860  11,170,240  7,324,970  7,210,230 
Thỏa thuận: 9,808,721  7,279,780  2,234,910  4,531,139  3,242,238  5,554,760 
Chênh lệch -17,762,981  245,180  2,276,274  -4,325,640  698,770  1,268,670 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua
Tổng lệnh bán
Chênh lệch
Khối lượng đặt mua
Khối lượng đặt bán 0  -
Chênh lệch
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm