Thị trường
963.90 -22.02 (-2.23%)
Mở cửa   985.92 Cao 12 tuần   1,204.33 P/E   0.00
Cao nhất 987.56 Thấp 12 tuần 963.90 P/B 0.00
Thấp nhất 963.90 KLBQ 12 tuần 205,461,094 Vốn hóa 2,900,459.18
Khối lượng 150,253,905 GTBQ 12 tuần(tỷ) 6,253.26 GTGD trong ngày (tỷ)   4,743.24
TIN LIÊN QUAN
Ngày 25/05/2018 24/05/2018 23/05/2018 22/05/2018 21/05/2018 18/05/2018
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu   104,772,830  126,755,700  158,542,820  104,031,010  118,092,350 
Thỏa thuận:   24,514,110  55,401,373  21,943,501  19,061,301  290,129,069 
Chứng chỉ quỹ  
Thỏa thuận:  
Trái phiếu  
Tổng cộng   129,286,940  182,157,073  180,486,321  123,092,311  408,221,419 
Giao dịch NĐTNN            
Mua   12,399,610  9,363,640  7,899,330  5,424,400  7,583,920 
Thỏa thuận:   6,681,389  12,035,130  10,625,305  3,343,580  257,978,440 
Bán   18,823,300  14,738,560  15,162,240  13,758,190  9,225,250 
Thỏa thuận:   4,581,389  10,855,130  12,387,301  2,673,790  7,762,640 
Chênh lệch   -4,323,690  -4,194,920  -9,024,906  -7,664,000  248,574,470 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua  
Tổng lệnh bán  
Chênh lệch  
Khối lượng đặt mua  
Khối lượng đặt bán   0  -
Chênh lệch  
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm