Thị trường
0.00 (%)
Mở cửa   0.00 Cao 12 tuần   P/E  
Cao nhất 0.00 Thấp 12 tuần P/B
Thấp nhất 0.00 KLBQ 12 tuần Vốn hóa
Khối lượng GTBQ 12 tuần(tỷ) GTGD trong ngày (tỷ)  
TIN LIÊN QUAN
Ngày 21/11/2019 20/11/2019 19/11/2019 18/11/2019 15/11/2019 14/11/2019
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 167,917,490  179,961,870  155,040,700  163,236,880  176,576,850  186,258,860 
Thỏa thuận: 43,280,027  27,385,838  74,328,589  19,085,049  31,525,028  16,716,296 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 211,197,517  207,347,708  229,369,289  182,321,929  208,101,878  202,975,156 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 10,264,990  10,013,190  10,088,680  8,067,490  6,063,360  10,539,840 
Thỏa thuận: 12,603,289  4,736,250  19,778,478  1,534,000  8,247,200  1,605,000 
Bán 12,721,180  9,574,130  9,869,280  8,867,910  7,561,020  8,063,170 
Thỏa thuận: 22,249,234  4,041,550  18,989,848  1,674,000  9,019,830  1,295,000 
Chênh lệch -12,102,135  1,133,760  1,008,030  -940,420  -2,270,290  2,786,670 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua
Tổng lệnh bán
Chênh lệch
Khối lượng đặt mua
Khối lượng đặt bán 0  -
Chênh lệch
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm