Thị trường
942.39 + 21.12 (2.29%)
Mở cửa   921.27 Cao 12 tuần   1,080.74 P/E   0.00
Cao nhất 942.39 Thấp 12 tuần 0.00 P/B 0.00
Thấp nhất 921.27 KLBQ 12 tuần 161,067,261 Vốn hóa 1,216,271.23
Khối lượng 223,941,028 GTBQ 12 tuần(tỷ) 4,574.52 GTGD trong ngày (tỷ)   4,943.65
TIN LIÊN QUAN
Ngày 18/07/2018 17/07/2018 16/07/2018 13/07/2018 12/07/2018 11/07/2018
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 184,648,680  136,304,660  110,882,460  121,978,590  90,464,330  138,119,530 
Thỏa thuận: 39,292,348  19,550,141  25,359,282  18,436,415  23,315,197  20,534,443 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 223,941,028  155,854,801  136,241,742  140,415,005  113,779,527  158,653,973 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 11,102,630  6,645,630  4,922,090  6,651,450  5,087,810  12,553,070 
Thỏa thuận: 6,499,117  4,673,910  7,803,280  3,028,580  1,947,590  8,719,010 
Bán 12,567,290  8,406,890  6,543,620  8,203,450  7,112,850  11,069,250 
Thỏa thuận: 4,499,117  4,461,910  7,368,300  2,760,794  1,547,590  6,909,010 
Chênh lệch 535,340  -1,549,260  -1,186,550  -1,284,214  -1,625,040  3,293,820 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua
Tổng lệnh bán
Chênh lệch
Khối lượng đặt mua
Khối lượng đặt bán 0  -
Chênh lệch
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm