Thị trường
0.00 -897.15 (-100.00%)
Mở cửa   0.00 Cao 12 tuần   1,023.62 P/E   0.00
Cao nhất 0.00 Thấp 12 tuần 0.00 P/B 0.00
Thấp nhất 0.00 KLBQ 12 tuần 164,510,989 Vốn hóa 0.00
Khối lượng GTBQ 12 tuần(tỷ) 3,594.02 GTGD trong ngày (tỷ)  
TIN LIÊN QUAN
Ngày 16/11/2018 15/11/2018 14/11/2018 13/11/2018 12/11/2018 09/11/2018
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 142,498,160  134,989,500  125,187,850  132,807,600  109,808,760  131,109,630 
Thỏa thuận: 18,135,261  31,096,537  17,078,622  37,226,382  15,207,044  17,982,348 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 160,633,421  166,086,037  142,266,472  170,033,982  125,015,804  149,091,978 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 6,758,820  7,847,910  11,256,230  6,884,610  6,961,880  5,668,360 
Thỏa thuận: 2,137,510  506,860  727,270  4,713,910  2,427,080  4,245,590 
Bán 8,915,390  8,883,400  7,553,050  7,067,370  6,137,330  3,769,620 
Thỏa thuận: 3,637,546  3,726,860  7,068,478  4,696,260  3,953,200  1,801,000 
Chênh lệch -3,656,606  -4,255,490  -2,638,028  -165,110  -701,570  4,343,330 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua
Tổng lệnh bán
Chênh lệch
Khối lượng đặt mua
Khối lượng đặt bán 0  -
Chênh lệch
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm