Thị trường
0.00 (%)
Mở cửa   0.00 Cao 12 tuần   P/E  
Cao nhất 0.00 Thấp 12 tuần P/B
Thấp nhất 0.00 KLBQ 12 tuần Vốn hóa
Khối lượng GTBQ 12 tuần(tỷ) GTGD trong ngày (tỷ)  
TIN LIÊN QUAN
Ngày 12/09/2019 11/09/2019 10/09/2019 09/09/2019 06/09/2019 05/09/2019
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 120,844,790  93,592,930  126,392,220  102,075,350  105,893,840  112,465,250 
Thỏa thuận: 18,146,959  59,422,188  33,105,250  51,046,661  52,589,516  45,715,401 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 138,991,749  153,015,118  159,497,470  153,122,011  158,483,356  158,180,651 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 6,945,870  5,865,660  9,381,360  4,189,440  5,786,370  4,129,360 
Thỏa thuận: 964,410  2,842,585  1,505,330  3,553,340  5,721,783  2,114,087 
Bán 7,749,010  5,965,030  10,665,950  4,397,780  5,232,820  8,884,410 
Thỏa thuận: 1,393,750  2,690,614  1,661,810  1,291,170  2,480,534  1,678,487 
Chênh lệch -1,232,480  52,601  -1,441,070  2,053,830  3,794,799  -4,319,450 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua
Tổng lệnh bán
Chênh lệch
Khối lượng đặt mua
Khối lượng đặt bán 0  -
Chênh lệch
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm