Thị trường
906.55 -4.50 (-0.49%)
Mở cửa   912.73 Cao 12 tuần   961.28 P/E   0.00
Cao nhất 913.37 Thấp 12 tuần 0.00 P/B 0.00
Thấp nhất 906.55 KLBQ 12 tuần 124,471,822 Vốn hóa 0.00
Khối lượng 122,327,990 GTBQ 12 tuần(tỷ) 2,517.41 GTGD trong ngày (tỷ)   207.59
TIN LIÊN QUAN
Ngày 22/01/2019 21/01/2019 18/01/2019 17/01/2019 16/01/2019 15/01/2019
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 122,327,990  119,012,350  98,216,800  117,379,940  107,555,090  106,149,230 
Thỏa thuận: 29,835,639  46,614,461  42,531,651  16,509,491  56,735,974  21,041,406 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 152,163,629  165,626,811  140,748,451  133,889,431  164,291,064  127,190,636 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 7,045,190  4,845,740  4,715,130  6,184,800  7,651,580  8,650,090 
Thỏa thuận: 8,045,895  1,539,390  35,664,825  3,180,000  7,193,910  6,184,780 
Bán 4,997,020  6,317,240  5,564,410  5,525,870  7,471,940  7,440,800 
Thỏa thuận: 2,549,800  1,251,390  35,399,460  3,180,000  1,024,910  5,934,780 
Chênh lệch 7,544,265  -1,183,500  -583,915  658,930  6,348,640  1,459,290 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua
Tổng lệnh bán
Chênh lệch
Khối lượng đặt mua
Khối lượng đặt bán 0  -
Chênh lệch
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm