MAYBANK
Giao dịch trực tuyến

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Ext: 2
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Giao dịch ký quỹ

 THÔNG BÁO

Công ty TNHH Chứng Khoán Maybank trân trọng cám ơn sự hợp tác, tin tưởng của Quý Khách hàng trong thời gian qua. MSVN thông báo chính sách cho Sản phẩm Giao dịch Ký quỹ áp dụng như sau: 

STT

Tiêu chí

Chính sách

1

Danh mục Chứng khoán Được phép Giao dịch Ký quỹ & Tỷ lệ Tính Giá trị Chứng khoán Được phép Giao dịch Ký quỹ.

Xem chi tiết tại đây.

2

Lãi suất vay 

0.0361%/ngày

3

Thời điểm tính lãi vay 

Ngày T+1

4

Thời hạn mỗi khoản vay

90 ngày

5

Lãi suất phạt

150% * lãi suất vay

6

Lãi suất tiền gửi

0.15%/năm

7

Tài khoản Tiền gửi Giao dịch Ký quỹ tại MSVN

Xem chi tiết tại đây.

8

Tỷ lệ Ký quỹ Ban đầu

tối thiểu 50%

9

 Tỷ lệ Ký quỹ Duy trì

từ trên 30% đến 35%

10

 Tỷ lệ Ký quỹ Xử lý

từ 30% trở xuống

11

 Phí Dịch vụ 

Xem chi tiết tại đây.

12

Phí gia hạn khoản vay (đối với khoản vay trên 90 ngày và được gia hạn)

0.3% trên khoản vay được MSVN chấp thuận gia hạn và phí gia hạn này được thu vào ngày làm việc đầu tiên của thời hạn khoản vay từ 90 ngày trở đi.

13

Phương thức thực hiện lệnh gọi ký quỹ bổ sung

Tin nhắn SMS theo số điện thoại Khách hàng đăng ký khi mở Tài khoản Giao dịch Ký quỹ và/hoặc địa chỉ thư điện tử mà Khách hàng đã đăng ký.

14

Phí ứng trước tiền bán chứng khoán (áp dụng từ ngày 01/03/2024)

0.0361%/ngày

* Danh mục dự kiến Chứng khoán ký quỹ trên sàn HNX trong Quý II-2022

* Danh mục dự kiến Chứng khoán ký quỹ trên sàn HNX trong Quý I-2022

* Danh mục dự kiến chứng khoán ký quỹ trên sàn HNX trong Quý IV-2021

* Danh mục dự kiến chứng khoán ký quỹ trên sàn HNX trong Quý III-2021

Danh mục dự kiến chứng khoán ký quỹ trên sàn HNX trong Quý II-2021

Danh mục dự kiến chứng khoán ký quỹ trên sàn HNX trong Quý I-2021

* Danh mục dự kiến chứng khoán ký quỹ trên sàn HNX trong Quý IV-2020

Danh mục dự kiến chứng khoán ký quỹ trên sàn HNX trong Quý III-2020

* Danh mục dự kiến chứng khoán ký quỹ trên sàn HNX trong Quý II-2020

* Danh mục dự kiến chứng khoán ký quỹ trên sàn HNX trong Quý I-2020

* Danh mục dự kiến chứng khoán ký quỹ trên sàn HNX trong Quý IV-2019

* Danh mục dự kiến chứng khoán ký quỹ trên sàn HNX trong Quý III-2019

* Danh mục dự kiến chứng khoán ký quỹ trên sàn HNX trong Quý II-2019

* Danh mục dự kiến chứng khoán ký quỹ trên sàn HNX trong Quý I-2019

* Danh mục dự kiến chứng khoán ký quỹ trên sàn HNX trong Quý IV-2018

* Danh mục dự kiến chứng khoán ký quỹ trên sàn HNX trong Quý III-2018

* Danh mục dự kiến chứng khoán ký quỹ trên sàn HNX trong Quý II-2018

* Danh mục dự kiến chứng khoán ký quỹ trên sàn HNX trong Quý I-2018

* Danh mục dự kiến chứng khoán ký quỹ trên sàn HNX trong Quý IV-2017

* Danh mục dự kiến chứng khoán ký quỹ trên sàn HNX trong Quý III-2017

 

 ****************************************************************************************************************

THÔNG BÁO

CTY TNHH Chứng Khoán Maybank xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng 
mức Phí ứng trước tiền bán và Lãi suất vay giao dịch ký quỹ có hiệu lực từ ngày 01/03/2024 như sau:


 1. Phí ứng trước tiền bán chứng khoán là 0.0361%/ngày.
   
 2. Lãi suất vay giao dịch ký quỹ thông thường là 0.0361%/ngày.
   

     Trân trọng thông báo.

****************************************************************************************************************

THÔNG BÁO

CTY TNHH Chứng Khoán Maybank xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng 
mức Phí ứng trước tiền bán và Lãi suất giao dịch ký quỹ có hiệu lực từ ngày 11/10/2022 như sau:


 1. Phí ứng trước tiền bán chứng khoán là 0.0375%/ngày.
   
 2. Lãi suất giao dịch ký quỹ thông thường là 0.0375%/ngày.
   

     Trân trọng thông báo.

****************************************************************************************************************

THÔNG BÁO

CTY TNHH Chứng Khoán Maybank xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng 
mức phí mới có hiệu lực từ ngày 01/06/2015 như sau:

 1. Phí ứng trước tiền bán là 0,0361%/ngày. Mức phí tối thiểu là 30.000 đồng.
   
 2. Lãi suất giao dịch ký quỹ là 0,0361%/ngày.
   

     Trân trọng thông báo.

**************************************************************************************************************** 

THÔNG BÁO

CTY TNHH Chứng Khoán Maybank xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng 
mức phí mới có hiệu lực từ ngày 15/5/2014 như sau:

 1. Phí giao dịch ký quỹ là 0,038%/ngày.
   

     Trân trọng thông báo.

**************************************************************************************************************** 

THÔNG BÁO

CTY TNHH Chứng Khoán Maybank xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng
mức phí mới có hiệu lực từ ngày 26/3/2014 như sau:

 1. Phí ứng trước tiền bán là 0,038%/ngày. Mức phí tối thiểu là 50.000 đồng.
   

     Trân trọng thông báo.

****************************************************************************************************************

THÔNG BÁO

CTY TNHH Chứng Khoán Maybank xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng
mức phí mới có hiệu lực từ ngày 25/12/2013 như sau:

 1. Phí ứng trước tiền bán là 0,04%/ngày. Mức phí tối thiểu là 50.000 đồng.
   
 2. Phí giao dịch ký quỹ là 0,04%/ngày.
   

     Trân trọng thông báo.

****************************************************************************************************************

THÔNG BÁO

CTY TNHH Chứng Khoán Maybank xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng
mức phí mới có hiệu lực từ ngày 1/12/2013 như sau:

 1. Phí ứng trước tiền bán là 0,042%/ngày. Mức phí tối thiểu là 50.000 đồng.
   
 2. Phí giao dịch ký quỹ là 0,042%/ngày.
   

     Trân trọng thông báo.

****************************************************************************************************************

THÔNG BÁO

CTY TNHH Chứng Khoán Maybank xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng
mức phí mới có hiệu lực từ ngày 19/9/2013 như sau:

 1. Phí ứng trước tiền bán là 0,043%/ngày. Mức phí tối thiểu là 50.000 đồng.
   
 2. Phí giao dịch ký quỹ là 0,042%/ngày.
   

     Trân trọng thông báo.

 

****************************************************************************************************************

THÔNG BÁO

CTY TNHH Chứng Khoán Maybank xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng
mức phí mới có hiệu lực từ ngày 15/05/2013 như sau:

 1. Phí ứng trước tiền bán là 0,043%/ngày. Mức phí tối thiểu là 50.000 đồng.
   
 2. Phí giao dịch ký quỹ là 0,043%/ngày.
   

     Trân trọng thông báo.

 

 ****************************************************************************************************************

THÔNG BÁO

CTY TNHH Chứng Khoán Maybank xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng
mức phí mới có hiệu lực từ ngày 26/11/2012 như sau:

 1. Phí ứng trước tiền bán là 0,045%/ngày. Mức phí tối thiểu là 50.000 đồng.
   
 2. Phí giao dịch ký quỹ là 0,045%/ngày.
   

       Trân trọng thông báo.

 

****************************************************************************************************************

THÔNG BÁO

CTY TNHH Chứng Khoán Maybank xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng
mức phí mới có hiệu lực từ ngày 17/09/2012 như sau:

 1. Phí ứng trước tiền bán là 0,05%/ngày. Mức phí tối thiểu là 50.000 đồng.
   
 2. Phí giao dịch ký quỹ là 0,05%/ngày.
   

       Trân trọng thông báo.

 

 ****************************************************************************************************************

THÔNG BÁO

CTY TNHH Chứng Khoán Maybank xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng
mức phí mới có hiệu lực từ ngày 11/06/2012 như sau:

 1. Phí ứng trước tiền bán là 0,055%/ngày. Mức phí tối thiểu là 50.000 đồng.
   
 2. Phí giao dịch ký quỹ là 0,055%/ngày.
   
 3. Phí hỗ trợ thanh toán là 0,057%/ngày. Mức phí tối thiểu là 100.000 đồng.

      
        Trân trọng thông báo.

 

 ****************************************************************************************************************

         THÔNG BÁO

(V/v: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN MAYBANK THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ)

 

Theo công bố đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ngày 11/10/2011, Công ty TNHH Chứng khoán Maybank trân trọng thông báo về việc thực hiện giao dịch ký quỹ tại công ty như sau:

1. Lãi suất cho vay: Tổng Giám Đốc ủy quyền cho Kế Toán Trưởng công bố theo từng thời điểm.

Lãi suất đang áp dụng từ ngày 11/06/2012:

01 – 90 ngày:              0.055% / ngày

91 – 180 ngày:            0.066% / ngày

2. Thời hạn vay: 90 ngày, được xem xét gia hạn đến 180 ngày.

3. Phương thức gọi bổ sung tài sản: Gửi tin nhắn vào điện thoại di động mà khách hàng đã đăng ký với KEVS khi mở Tài khoản giao dịch Ký quỹ.

4. Danh mục và tỷ lệ ký quỹ: (vui lòng xem thông tin tại Tin MBKE: http://www.maybank-kimeng.com.vn )

Trân trọng thông báo.                             

 

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015