KINH TẾ

Tỷ lệ tăng trưởng GDP

Chỉ số lạm phát thống kê kinh tế

Tổng sản phẩm quốc nội theo lĩnh vực

Chỉ tiêu Đơn vị T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
GDP %     6.79                  
Lạm phát % 0.1 0.9 -0.21 0.31 0.49              
Đầu tư trực tiếp nước ngoài Tỷ đồng 0.02 0.06 0.09 0.12 0.15              
Sản lượng công nghiêp Tỷ đồng                        
Chỉ tiêu Đơn vị T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
Tổng sản phẩm quốc nội theo lĩnh vực Tỷ đồng     1,116,679.8                  
Nông – lâm nghiệp và thủy sản Tỷ đồng     113,401.2                  
Công nghiệp và xây dựng Tỷ đồng     393,670.7                  
Dịch vụ Tỷ đồng     491,778                  
Chỉ tiêu Đơn vị T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
Vốn đầu tư từ Ngân sách Tỷ đồng 18,031 12,189.1 20,602.2 22,588.4 26,103.3              
Trung ương Tỷ đồng 2,495.6 1,596.6 2,264.1 2,665.5 3,251.9              
Địa phương Tỷ đồng 15,535.4 10,592.5 18,338.1 19,922.9 22,851.4              
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ Tỷ đồng 402,229.8 391,536.3 391,114.6 398,853.6 400,012.4              
Thương nghiệp Tỷ đồng 305,373.3 308,037.6 296,972.3 305,474 302,121.3              
Khách sạn, Nhà hàng Tỷ đồng 49,498.7 40,704.1 49,825.9 47,337.7 48,635.5              
Du lịch Tỷ đồng 4,326.8 3,629 3,347.8 3,622.3 3,525.2              
Dịch vụ Tỷ đồng 43,031 39,165 40,969.2 42,419.7 45,730.3              
Chỉ số giá tiêu dùng % 110.96 111.85 111.61 111.96 112.51              
CPI. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống % 108.99 110.88 109.3 108.68 108.74              
CPI. Đồ uống và thuốc lá % 108.07 108.44 108.36 108.44 108.63              
CPI. May mặc % 106.96 107.11 106.93 106.99 107.12              
CPI. Sản phẩm y tế % 211.15 211.17 211.23 211.26 211.13              
CPI. Giáo dục % 134.65 134.01 134.02 134.09 134.16              
CPI. Nhà ở và Vật liệu xây dựng % 108.72 109.47 110.32 110.99 112.41              
Chỉ số giá vàng %                        
Chỉ số giá Đôla Mỹ %                        
Khu vực kinh tế trong nước Tỷ đồng 0.15 0.25 0.4 0.54 0.71              
Khu vục có vốn đầu tư nước ngoài Tỷ đồng 0.31 0.6 0.96 1.29 1.65              
Giá trị nhập khẩu hàng hóa Tỷ đồng 0.48 0.85 1.35 1.82 2.37              
Khu vực kinh tế trong nước Tỷ đồng 0.21 0.35 0.56 0.76 1.02              
Khu vục có vốn đầu tư nước ngoài Tỷ đồng 0.27 0.5 0.79 1.05 1.35              
Cán cân thương mại Tỷ đồng -0.02 -0 0.01 0.02 -0.01              
Vận tải hành khách Nghìn người 0 0 0 0 0              
Vận tải hàng hóa Nghìn tấn 144,365.8 133,531.4 766.8 413,340.2 137,204.1              
Khách quốc tế đến Việt Nam Người 1,501,766 86,395 1,410,187 58,579 1,326,668              
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015