Công Ty
C32 ( HSX )
20.10 ()
  -  Công ty Cổ phần CIC39
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     20.20   20.20   20.20   20.10   20.20 49,710.00   1,003.59
27/03/2020 -     20.20   20.35   20.00   20.20   20.18 67,760.00   1,368.67
26/03/2020 -     20.20   20.20   19.50   20.20   20.11 20,720.00   418.36
25/03/2020 -     20.00   20.50   19.20   20.20   20.12 39,490.00   798.68
24/03/2020 -     19.80   20.00   18.90   20.00   19.58 41,730.00   832.00
23/03/2020 -     19.00   20.00   18.70   18.90   19.14 35,290.00   677.53
20/03/2020 -     20.00   20.50   18.75   20.00   19.97 58,730.00   1,173.70
19/03/2020 -     20.00   20.20   19.90   20.00   20.03 70,130.00   1,405.68
18/03/2020 -     20.20   20.40   20.00   20.40   20.18 68,190.00   1,378.88
17/03/2020 -     20.25   20.25   19.65   20.20   20.02 50,770.00   1,020.81
16/03/2020 -     20.50   20.50   19.50   20.25   20.22 27,750.00   563.01
13/03/2020 -     20.50   20.50   20.00   20.50   20.24 87,460.00   1,759.04
12/03/2020 -     20.95   20.10   19.60   20.50   19.94 21,140.00   429.02
11/03/2020 -0.05 (0.24%)     21.00   21.00   20.00   20.95   20.29 21,750.00   441.40
10/03/2020 -     20.95   21.00   20.90   21.00   20.96 14,090.00   295.42
09/03/2020 -     21.85   21.40   20.45   20.95   20.77 12,130.00   251.23
06/03/2020 -     21.90   21.80   21.20   21.85   21.57 62,630.00   1,363.61
05/03/2020 -     21.90   22.00   21.90   21.90   21.95 15,150.00   332.49
04/03/2020 -     22.00   22.00   21.05   21.90   21.71 84,180.00   1,843.90
03/03/2020 -     21.50   21.50   21.00   22.00   21.19 245,610.00   4,994,401.17
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015