Công Ty
REE ( HSX )
36.30 + 0.25 (+0.69%)
  -  Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
Mở cửa 36,050  Cao 12 tuần 40,150  Giá trị (tỷ) 0.02  P/E n/a 
Cao nhất 36,400  Thấp 12 tuần 31,700  Vốn hóa (tỷ) 11,254.85  P/B  
Thấp nhất 36,050  KLBQ 12 tuần 1,081,588  CPNY 310,058,841  Beta  
Khối lượng 553,320  GTBQ 12 tuần (tỷ)  0.51  Room 151,928,832  EPS  
TIN LIÊN QUAN

Giới thiệu doanh nghiệp

Thông tin liên hệ
Tên công ty Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
Tên quốc tế Cơ Điện Lạnh
Vốn điều lệ 4,109,962,750,000 đồng
Địa chỉ 364 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. HCM
Điện thoại 84-8-3810-0017
Số fax 84-8-3810-0337
Email admin@reecorp.com.vn  
Website www.reecorp.com  
Ban lãnh đạo
NGUYEN THI MAI THANH Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Tổng Giám đốc
DOMINIC SCRIVEN Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
TRAN VAN THANH Phó Tổng Giám đốc
HUYNH THANH HAI Phó Tổng Giám đốc
QUACH VINH BINH Phó tổng giám đốc
DO THI TRANG Trưởng ban kiểm soát

Phân ngành & Quy mô

Loại hình công ty Doanh nghiệp
Lĩnh vực Công nghiệp
Ngành Vật liệu & xây dựng
Số nhân viên 1220
Số chi nhánh 0

Ngành Vật liệu & xây dựng

Mã CK
Giá
Thay đổi
P/E
P/B
Vốn hóa (tỷ)
ACC 21.30 + 3.29% 220.00
BCC 7.10 + 1.41% 792.07
BCE 6.99 -1.00% 207.60
BMP 53.80 -1.12% 4,355.00
BTS 4.40 0.00% 527.83
BXH 14.90 + 3.36% 46.39
C32 21.10 + 2.84% 326.15
C47 12.25 -1.63% 205.09
C69 15.90 + 9.43% 261.00
C92 8.90 0.00% 47.28
CCI 15.35 -6.84% 250.84
CDC 14.15 0.00% 222.25
CEE 15.20 + 3.95% 624.10
CEO 9.60 -1.04% 2,444.73
CIG 1.62 + 1.23% 51.73
CII 24.40 -0.82% 5,997.69
CLH 13.00 + 7.69% 140.00
CMS 3.40 -5.88% 55.04
CSC 16.50 -1.21% 334.15
CT6 4.10 0.00% 25.03
CTD 82.80 + 0.24% 6,332.28
CTI 24.60 -1.02% 1,534.05
CTX 13.70 -8.03% 994.23
CVT 23.25 -1.51% 840.22
CX8 9.70 0.00% 21.42
D2D 82.80 + 3.26% 1,822.00
DAG 6.42 -0.16% 332.00
DC2 5.70 0.00% 14.36
DC4 12.00 0.00% 348.00
DHA 30.40 -1.32% 441.78
DID 5.80 0.00% 46.40
DIG 14.05 + 0.36% 4,440.70
DIH 18.00 0.00% 106.38
DL1 29.70 0.00% 3,004.97
DNP 17.00 -2.94% 1,650.00
DPG 43.80 + 1.83% 2,006.99
DPS 0.30 0.00% 9.33
DXV 3.31 -6.04% 30.79
GKM 15.10 -0.66% 212.62
GMX 26.00 0.00% 138.18
GTN 19.80 + 1.01% 5,000.00
HAS 7.72 0.00% 60.22
HBC 13.45 -1.12% 3,070.64
HCC 12.50 -4.00% 78.22
HHG 1.50 0.00% 52.34
HID 2.50 0.00% 146.90
HLY 49.50 0.00% 49.50
HOM 3.60 0.00% 249.22
HPM 10.50 -0.95% 39.52
HT1 16.05 -0.31% 6,104.67
HTC 27.30 0.00% 300.30
HU1 7.30 0.00% 73.00
HU3 9.20 + 1.09% 93.00
HUB 20.50 -2.20% 305.68
HVX 3.00 + 7.00% 133.30
ICG 8.80 0.00% 154.63
IDV 36.50 + 2.74% 626.40
IJC 15.15 + 1.32% 2,104.44
ITQ 2.40 -8.33% 52.46
KDM 2.40 0.00% 17.04
KSB 21.00 -0.95% 1,118.62
KTT 4.50 0.00% 13.30
L10 21.00 0.00% 205.59
L14 55.60 -3.42% 992.47
L18 9.60 0.00% 220.68
LBM 30.45 + 1.81% 310.00
LCG 8.45 -0.24% 826.14
LCS 2.40 0.00% 18.24
LHC 63.00 -0.32% 226.08
LIG 4.30 0.00% 183.76
LM8 20.80 0.00% 195.28
LMH 13.00 0.00% 333.19
LUT 3.00 -10.00% 40.39
MBG 42.30 -5.20% 1,677.78
MCC 11.70 0.00% 58.34
MCO 2.50 0.00% 10.26
MDG 12.50 -0.80% 128.03
MEC 1.60 0.00% 13.37
MST 3.60 + 2.78% 131.42
NAV 9.18 0.00% 73.44
NDX 12.70 0.00% 72.23
NHA 7.50 -2.67% 109.88
NHC 34.20 0.00% 104.02
NKG 6.00 + 1.17% 1,104.74
NNC 50.50 + 3.96% 1,150.80
NTP 37.60 -0.80% 3,328.66
PHC 12.25 -1.22% 283.23
PTC 6.00 0.00% 97.26
PTD 16.20 0.00% 51.84
PXI 2.14 -6.54% 60.00
PXS 4.25 -1.18% 252.00
PXT 1.15 + 3.48% 23.80
QNC 2.60 + 3.85% 100.21
ROS 25.70 -0.78% 14,473.75
S55 22.90 -0.44% 228.00
S74 4.90 0.00% 31.75
S99 7.90 0.00% 338.35
SAV 9.50 -4.00% 123.38
SBA 14.70 -1.36% 874.18
SC5 22.75 -5.93% 320.65
SCI 13.80 -0.72% 165.77
SD2 4.00 0.00% 57.69
SD4 5.10 0.00% 52.53
SD5 5.40 + 9.26% 153.40
SD6 3.10 + 3.23% 111.27
SD9 5.80 + 1.72% 201.98
SDA 3.00 0.00% 78.62
SDC 16.50 0.00% 43.06
SDG 23.20 + 9.48% 172.72
SDN 28.80 0.00% 43.72
SDT 3.80 0.00% 162.38
SDU 8.10 0.00% 162.00
SHI 8.98 -2.90% 756.63
SHP 22.00 0.00% 2,061.62
SIC 9.00 -6.67% 201.59
SII 18.70 0.00% 1,206.45
SJC 2.20 0.00% 15.26
SJE 20.90 0.00% 382.68
SJS 14.60 + 2.74% 1,708.46
SVN 1.50 0.00% 31.50
SZC 18.00 + 4.17% 1,875.00
TA9 8.80 0.00% 109.29
TBX 17.00 0.00% 25.67
TCR 1.90 0.00% 86.31
TGG 1.91 + 1.05% 52.69
THG 40.60 + 0.25% 537.23
TKC 7.40 + 6.76% 84.78
TLD 4.49 0.00% 84.05
TNI 10.00 0.00% 525.00
TTB 22.60 -0.44% 1,053.61
TTC 12.70 0.00% 75.44
TTL 4.80 + 6.25% 213.45
TTZ 3.30 -9.09% 22.71
TV2 89.50 -0.34% 2,141.70
TV3 30.50 -4.26% 241.66
TV4 14.60 0.00% 230.25
TXM 2.70 + 3.70% 19.60
UDC 5.00 0.00% 173.53
UIC 41.00 -2.44% 320.00
V12 11.30 0.00% 65.74
V21 23.50 0.00% 282.00
VC1 11.50 -7.83% 127.20
VC2 13.60 + 5.15% 214.50
VC3 24.20 -1.24% 678.27
VC6 9.70 0.00% 77.60
VC7 5.80 -5.17% 125.83
VC9 14.40 0.00% 168.41
VCC 9.80 0.00% 117.60
VCG 26.50 0.00% 11,705.33
VCS 88.50 -1.02% 13,735.68
VE1 9.00 0.00% 53.38
VE2 10.00 + 10.00% 23.08
VE3 6.00 0.00% 7.92
VE9 1.40 + 7.14% 18.79
VGC 18.90 + 1.59% 8,608.32
VHL 27.20 -0.74% 675.00
VIT 14.80 0.00% 288.60
VNE 3.60 -1.94% 289.23
VTS 22.20 0.00% 44.40
VTV 8.70 0.00% 271.44
VXB 8.10 0.00% 32.80

Lĩnh vực kinh doanh

  - Sản xuất, lắp ráp, thiết kế, lắp đặt, sửa chữa và các dịch vụ về ngành điện, điện tử, cơ khí và điện lạnh.
  - Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu các loại hàng tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, các thiết bị lẻ, thiết bị hoàn chỉnh của ngành cơ điện lạnh.
  - Mua bán và dịch vụ bảo trì máy móc cơ giới nông nghiệp gồm: xe máy thiết bị làm đường, thiết bị đào, san lấp, thiết bị xây dựng, thiết bị công nông lâm nghiệp, máy phát điện và động cơ điện.
  - Đại lý ký gởi hàng hóa.
  - Xây dựng dân dụng và công nghiệp - kinh doanh nhà ở (xây dựng, sửa chữa nhà để bán hoặc cho thuê).
  - Phát triển và khai thác bất động sản.
  - Hoạt động đầu tư tài chính vào các ngân hàng, công ty cổ phần.
  - Dịch vụ cơ điện cho các công trình công nghiệp, thương mại và dân dụng. Sản xuất máy điều hoà không khí Reetech, sản phẩm gia dụng, tủ điện và các sản phẩm cơ khí công nghiệp.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm