MAYBANK
Giao dịch trực tuyến

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Ext: 2
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Quản lý cổ đông

1. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG

Dịch vụ Quản lý sổ Cổ đông là nghiệp vụ mà trong đó Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank (MSVN) được ủy quyền toàn phần hoặc một phần từ Tổ chức phát hành (TCPH) để thực hiện tất cả hoặc một phần các công việc sau:

* Quản lý danh sách Cổ đông

* Lập danh sách thực hiện quyền

* Quản lý thực hiện quyền

* Quản lý chuyển nhượng cổ phần

* Thực hiện chế độ báo cáo

* Lưu ký khi niêm yết

Việc quản lý được quy định rõ trong các điều khoản của Hợp đồng quản lý sổ Cổ đông được ký kết giữa MSVN và Tổ chức phát hành chứng khoán.

MSVN thực hiện các nghiệp vụ quản lý chứng khoán đối với Cổ đông của Tổ chức phát hành. Sau đó, định kỳ theo quy định MSVN báo cáo cho Công ty phát hành. Việc báo cáo thực hiện bằng văn bản và/hoặc tập tin.


2. MÔ TẢ DỊCH VỤ QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG

2.1 - Quản lý danh sách Cổ đông

* Thực hiện lưu ký tập trung Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần tại MSVN cho tất cả cổ đông trên Danh sách cổ đông ban đầu do Tổ chức phát hành cung cấp.

* Phi vật chất hóa Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

* Quản lý ghi sổ “Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần” trên hệ thống.

2.2 - Lập danh sách thực hiện quyền

* Chuẩn bị danh sách cổ đông để thực hiện các quyền như: trả cổ tức, trả cổ phiếu thưởng, chia tách cổ phiếu, họp Đại hội Cổ đông.

* Soạn thảo và gửi thông báo cho cổ đông về việc chia tách cổ phiếu, trả cổ tức bằng cổ phiếu, quyền mua cổ phần phát hành thêm, ngày đăng ký sở hữu cuối cùng, ngày chi trả cổ tức, ngày tổ chức đại hội cổ đông, ngày phát hành mới.

2.3 - Quản lý thực hiện quyền

* Chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

* Thực hiện Chia tách cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

* Thực hiện nhận Đăng ký Quyền mua thêm cổ phiếu trong các đợt phát hành thêm, Chuyển nhượng quyền mua trong các đợt phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, thu tiền mua cổ phần phát hành thêm.

2.4 - Quản lý chuyển nhượng cổ phần

* Thực hiện chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần cho cổ đông

* Thời gian giải quyết nhanh chóng, thủ tục đơn giản.

* Mức phí thỏa thuận.

2.5 - Thực hiện chế độ báo cáo

* Xây dựng hệ thống Báo cáo linh hoạt tùy theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành

* Cung cấp Báo cáo định kỳ và bất thường phục vụ cho mục đích quản trị.

* Cung cấp Báo cáo định kỳ theo yêu cầu của các Cơ quan chức năng.

2.6 - Lưu ký khi niêm yết

* Thiết lập hồ sơ lưu ký chứng khoán tập trung cho Tổ chức phát hành

* Đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (TTLKCK).

* Lập sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán theo mẫu quy định.

* Tập huấn kiến thức cho cổ đông về lưu ký và giao dịch trên sàn.

 

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015