Công Ty
REE ( HSX )
28.85 ()
  -  Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh

Cổ đông lớn

Tên cổ đông Quốc gia Cổ phần nắm giữ Phần trăm nắm giữ
PLATINUM VICTORY PTE VIETNAM  47,463,052  17.87%
VIETNAM ENTERPRISE I CAYMAN ISLANDS  31,353,714  11.80%
MAI THANH NGUYEN THI n/a  28,210,226  10.62%
AMERSHAM INDUSTRIES VIRGIN ISLANDS  10,763,997  4.05%
JPMORGAN CHASE & CO UNITED STATES  8,540,280  3.21%

Giao dịch cổ đông lớn, nội bộ

Tên cổ đông Ngày thay đổi Số Lượng Thay đổi Số lượng hiện hữu Tỷ lệ sở hữu
JPMORGAN CHASE & CO 29/04/2014   +120,000   8,540,280  3.21%
PRUDENTIAL PLC 31/03/2014   -5,200   90,000  0.03%
VIETNAM ENTERPRISE I 20/03/2014   +967,335   31,353,714  11.80%
IBK-SG ASSET MANAGEM 28/02/2014   -40,140   170,860  0.06%
MAI THANH NGUYEN THI 07/02/2014   +400,000   28,210,226  10.62%
AMERSHAM INDUSTRIES 15/01/2014   +102,433   10,763,997  4.05%
REE CORP 04/05/2012   -2,747   5,000,000  1.88%
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015