Công Ty
REE ( HSX )
28.85 ()
  -  Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     28.65   29.10   28.55   28.85   28.76 397,310.00   11,435.42
27/03/2020 -     28.30   28.35   27.95   28.00   28.14 392,970.00   11,056.74
26/03/2020 -     28.60   29.10   28.35   28.35   28.66 336,770.00   9,635.73
25/03/2020 -     28.80   29.50   28.45   29.20   28.95 358,100.00   10,371.93
24/03/2020 -     28.20   28.60   27.70   28.20   28.23 483,230.00   553,087.21
23/03/2020 -     29.00   29.05   27.75   27.75   28.05 16,125,100.00   412,865,287.86
20/03/2020 -     29.80   30.00   29.55   29.80   29.77 409,020.00   12,172.20
19/03/2020 -     30.00   30.15   29.50   29.80   29.76 588,630.00   646,942.23
18/03/2020 -     31.00   30.90   30.00   30.30   30.51 567,680.00   17,360.90
17/03/2020 -     27.70   30.00   27.80   29.90   28.64 1,234,080.00   35,323.58
16/03/2020 -     27.70   28.50   27.70   28.05   28.10 892,480.00   25,072.80
13/03/2020 -     26.25   28.70   26.25   28.20   27.36 1,340,020.00   36,560.51
12/03/2020 -     28.60   29.00   27.85   28.00   28.30 1,184,940.00   1,222,647.63
11/03/2020 -0.45 (1.49%)     30.30   30.75   29.30   29.85   29.88 1,388,410.00   6,301,146.38
10/03/2020 -     29.55   30.45   29.00   30.30   29.94 601,060.00   17,984.49
09/03/2020 -     30.50   31.30   29.80   29.90   30.28 2,151,310.00   65,270.45
06/03/2020 -     32.10   32.40   31.65   32.00   31.90 536,990.00   17,146.57
05/03/2020 -     32.85   32.85   32.30   32.20   32.49 436,970.00   14,192.58
04/03/2020 -     32.45   32.75   32.15   32.40   32.39 382,980.00   12,407.12
03/03/2020 -     32.80   32.85   32.40   32.40   32.55 523,910.00   17,064.34
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015