Công Ty
HBC ( HSX )
18.70 -1.0 (-5.08%)
  -  CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Mở cửa 19,700  Cao 12 tuần 21,400  Giá trị (tỷ) 1.72  P/E n/a 
Cao nhất 19,800  Thấp 12 tuần 15,000  Vốn hóa (tỷ) 3,666.60  P/B  
Thấp nhất 18,750  KLBQ 12 tuần 2,444,294  CPNY 196,074,977  Beta  
Khối lượng 2,605,450  GTBQ 12 tuần (tỷ)  1.79  Room 96,076,738  EPS  
TIN LIÊN QUAN

Giới thiệu doanh nghiệp

Thông tin liên hệ
Tên công ty CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Tên quốc tế Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company
Vốn điều lệ 496,537,468,750 đồng
Địa chỉ 235 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại 84-8-3932-5030
Số fax 84-8-3932-5221
Email hoabinh@hcm.vnn.vn  
Website www.hoabinhcorporation.com.vn  
Ban lãnh đạo
LE VIET HAI Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Tổng Giám đốc
LE QUOC DUY Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN TAN THO Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN VAN AN Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN VAN TINH Phó Tổng Giám Đốc
TRUONG QUANG NHAT Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN QUANG TRUNG Trưởng ban kiểm soát

Phân ngành & Quy mô

Loại hình công ty Doanh nghiệp
Lĩnh vực Công nghiệp
Ngành Vật liệu & xây dựng
Số nhân viên 3042
Số chi nhánh 0

Ngành Vật liệu & xây dựng

Mã CK
Giá
Thay đổi
P/E
P/B
Vốn hóa (tỷ)
ACC 21.30 + 0.94% 215.00
BCC 8.20 -4.88% 858.08
BCE 6.92 0.00% 207.60
BMP 51.80 -3.47% 4,093.05
BTS 4.70 -4.26% 539.83
BXH 14.00 + 10.00% 46.39
C32 31.15 -4.01% 449.40
C47 11.80 -2.12% 196.58
C69 7.50 -1.33% 74.00
C92 8.20 0.00% 43.57
CCI 11.70 + 6.84% 219.26
CDC 15.70 -3.82% 237.17
CEE 17.60 0.00% 695.20
CEO 12.90 -2.33% 1,945.49
CIG 3.96 0.00% 124.90
CII 25.50 -2.75% 6,143.29
CLH 18.10 + 0.55% 182.00
CMS 5.10 -1.96% 86.00
CSC 17.70 + 2.82% 373.10
CT6 4.10 0.00% 25.03
CTD 141.90 + 0.07% 10,845.80
CTI 25.20 -0.79% 1,575.00
CTX 20.40 + 0.49% 540.25
CVT 25.60 -3.91% 902.60
CX8 8.50 0.00% 18.77
D2D 99.50 -1.00% 1,049.52
DAG 7.44 0.00% 385.35
DC2 7.40 0.00% 18.65
DC4 10.40 -7.69% 105.60
DHA 35.10 + 1.14% 522.78
DID 4.80 0.00% 38.40
DIG 16.20 -2.47% 3,989.26
DIH 38.70 -9.82% 206.27
DL1 34.60 0.00% 3,500.74
DNP 13.20 0.00% 1,320.00
DPG 57.70 + 6.76% 1,848.00
DPS 0.70 -14.29% 18.65
DXV 3.50 0.00% 34.65
GKM 15.70 -0.64% 221.13
GMX 24.20 0.00% 128.61
GTN 19.10 + 0.52% 4,800.00
HAS 9.79 -0.92% 75.66
HCC 14.50 -0.69% 93.87
HHG 1.80 0.00% 62.81
HID 2.61 + 2.30% 152.32
HLG 8.99 0.00% 397.59
HLY 24.00 0.00% 24.00
HOM 3.10 0.00% 214.61
HPM 11.90 0.00% 45.22
HT1 15.75 -2.22% 5,875.75
HTC 30.00 0.00% 330.00
HU1 8.60 + 0.12% 86.10
HU3 9.25 + 0.54% 93.00
HUB 19.00 0.00% 289.67
HVX 3.64 0.00% 151.15
ICG 9.10 0.00% 182.00
IDV 29.50 0.00% 492.77
IJC 11.90 -2.52% 1,590.33
ITQ 3.40 -8.82% 73.91
KDM 3.10 -3.23% 21.30
KSB 28.10 -1.07% 1,495.08
KTT 4.00 + 10.00% 13.00
L10 20.50 -0.49% 199.72
L14 39.20 -0.51% 584.96
L18 9.50 0.00% 109.14
LBM 32.70 + 2.14% 283.90
LCG 11.55 -2.60% 1,102.50
LCS 2.50 0.00% 19.00
LHC 60.90 -1.48% 216.00
LIG 4.60 -6.52% 183.76
LM8 20.60 -0.73% 192.00
LMH 12.50 -5.20% 276.10
LUT 2.60 + 3.85% 40.39
MBG 4.50 -4.44% 179.91
MCC 11.00 0.00% 54.85
MCO 1.50 + 6.67% 6.57
MDG 12.50 -3.60% 124.41
MEC 2.40 0.00% 20.05
MST 5.10 -1.96% 102.60
NAV 8.60 + 1.16% 69.60
NDX 13.50 -2.22% 75.08
NHA 7.50 0.00% 112.89
NHC 33.90 0.00% 103.11
NKG 7.31 -1.37% 1,312.22
NNC 50.70 + 1.18% 1,124.50
NTP 38.20 0.00% 3,408.98
PHC 14.40 -3.12% 326.54
PTC 5.80 0.00% 94.02
PTD 17.50 0.00% 56.00
PVV 0.70 -14.29% 18.00
PXI 2.26 -0.44% 67.50
PXS 4.60 -2.17% 270.00
PXT 1.70 0.00% 34.00
QNC 3.60 0.00% 133.61
REE 33.40 -2.69% 10,076.66
ROS 32.55 + 0.92% 18,645.60
S55 22.80 -0.88% 226.00
S74 5.10 0.00% 33.05
S99 7.80 + 1.28% 322.25
SAV 9.04 + 5.64% 123.04
SBA 15.00 0.00% 904.32
SC5 28.70 + 1.39% 436.02
SCI 7.60 0.00% 83.60
SCJ 4.40 0.00% 166.49
SD2 6.20 -1.61% 87.98
SD4 6.70 -2.99% 66.95
SD5 5.90 0.00% 153.40
SD6 3.80 0.00% 132.13
SD9 6.50 + 1.54% 225.94
SDA 3.80 0.00% 99.58
SDC 15.00 0.00% 39.14
SDE 1.50 0.00% 2.63
SDG 25.00 -4.00% 163.20
SDN 35.00 0.00% 53.14
SDT 4.20 -2.38% 175.20
SDU 8.20 + 9.76% 180.00
SHI 8.40 -6.55% 667.79
SHP 23.30 -0.43% 2,174.08
SIC 11.90 -3.36% 229.99
SII 16.45 -6.08% 996.77
SJC 2.20 0.00% 15.26
SJE 26.50 0.00% 485.22
SJS 23.35 -0.21% 2,653.81
SVN 1.10 0.00% 23.10
SZC 15.40 + 6.82% 1,645.00
TA9 7.30 0.00% 90.66
TBX 9.00 0.00% 13.59
TCR 1.98 0.00% 89.94
TGG 2.67 + 3.00% 75.07
THG 37.80 -1.59% 491.03
TKC 27.30 -4.40% 280.11
TLD 6.53 + 6.89% 130.66
TNI 9.80 -5.10% 488.25
TTB 21.95 + 0.46% 1,032.53
TTC 14.50 0.00% 86.14
TTL 11.20 0.00% 468.76
TTZ 8.30 -6.02% 59.05
TV2 129.00 -1.01% 1,572.39
TV3 39.70 0.00% 328.56
TV4 17.00 0.00% 268.09
TXM 9.40 0.00% 65.80
UDC 4.56 + 4.61% 165.55
UIC 35.00 0.00% 280.00
V12 12.00 0.00% 69.82
V21 8.40 -4.76% 96.00
VC1 13.20 0.00% 158.40
VC2 13.10 0.00% 196.50
VC3 23.00 -3.48% 630.02
VC6 8.60 0.00% 68.80
VC7 8.60 -4.65% 180.39
VC9 12.60 -3.17% 142.68
VCC 11.50 -4.35% 132.00
VCG 28.70 -2.44% 12,367.90
VCS 63.70 0.00% 9,988.16
VE1 14.70 + 6.80% 93.12
VE2 11.90 0.00% 24.97
VE3 9.20 -9.78% 10.95
VE9 3.10 0.00% 38.82
VGC 21.50 -1.40% 9,505.02
VHL 33.00 0.00% 825.00
VIT 14.60 0.00% 284.70
VNE 4.81 -5.41% 372.80
VTS 23.10 -9.96% 41.60
VTV 10.90 -9.17% 308.88
VXB 13.40 0.00% 54.26

Lĩnh vực kinh doanh

  - Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, công trình giao thông, hệ thống cáp, hệ thống cấp thóat nước;
  - San lấp mặt bằng;
  - Kinh doanh nhà;
  - Tư vấn xây dựng;
  - Tư vấn, thiết kế và thi công điện nước;
  - Dịch vụ sửa chữa nhà;
  - Trang trí nội thất;
  - Trồng rừng cao su, xà cừ và tràm...
  - Khai thác và sơ chế gỗ;
  - Kinh doanh khu du lịch, khách sạn;
  - Cho thuê nhà phục vụ các mục đích kinh doanh;
  - Thiết kế kết cấu, kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm