Công Ty
HBC ( HSX )
16.50 -0.25 (-1.49%)
  -  CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Mở cửa 16,750  Cao 12 tuần 24,000  Giá trị (tỷ) 0.01  P/E n/a 
Cao nhất 16,900  Thấp 12 tuần 15,000  Vốn hóa (tỷ) 3,235.24  P/B  
Thấp nhất 16,450  KLBQ 12 tuần 1,508,970  CPNY 196,074,977  Beta  
Khối lượng 828,760  GTBQ 12 tuần (tỷ)  0.67  Room 96,076,738  EPS  
TIN LIÊN QUAN

Giới thiệu doanh nghiệp

Thông tin liên hệ
Tên công ty CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Tên quốc tế Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company
Vốn điều lệ 496,537,468,750 đồng
Địa chỉ 235 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại 84-8-3932-5030
Số fax 84-8-3932-5221
Email hoabinh@hcm.vnn.vn  
Website www.hoabinhcorporation.com.vn  
Ban lãnh đạo
LE VIET HAI Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Tổng Giám đốc
LE QUOC DUY Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN TAN THO Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN VAN AN Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN VAN TINH Phó Tổng Giám Đốc
TRUONG QUANG NHAT Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN QUANG TRUNG Trưởng ban kiểm soát

Phân ngành & Quy mô

Loại hình công ty Doanh nghiệp
Lĩnh vực Công nghiệp
Ngành Vật liệu & xây dựng
Số nhân viên 3042
Số chi nhánh 0

Ngành Vật liệu & xây dựng

Mã CK
Giá
Thay đổi
P/E
P/B
Vốn hóa (tỷ)
ACC 21.70 -0.92% 215.00
BCC 6.70 0.00% 737.07
BCE 5.80 0.00% 174.00
BMP 50.00 -1.60% 4,027.56
BTS 4.60 + 4.35% 575.82
BXH 12.10 0.00% 36.45
C32 26.50 -0.38% 396.80
C47 17.15 -5.83% 274.88
C69 5.00 -2.00% 49.00
C92 6.80 0.00% 36.13
CCI 11.75 -6.81% 192.08
CDC 14.25 0.00% 223.82
CEE 16.80 -1.19% 655.70
CEO 13.10 -0.76% 2,007.25
CIG 3.43 0.00% 108.18
CII 24.00 -0.83% 5,895.58
CLH 18.60 0.00% 186.00
CMS 5.60 -1.79% 94.60
CSC 16.40 -1.83% 330.05
CT6 4.10 0.00% 25.03
CTD 149.20 -0.67% 11,185.97
CTI 26.10 -1.92% 1,612.80
CTX 20.90 0.00% 550.79
CVT 19.30 -1.55% 697.13
CX8 9.50 0.00% 20.98
D2D 67.40 + 0.30% 720.28
DAG 7.35 0.00% 380.68
DC2 7.40 0.00% 18.65
DC4 11.00 0.00% 121.00
DHA 30.20 -0.66% 451.84
DID 3.30 0.00% 26.40
DIG 16.05 -2.18% 3,964.01
DIH 23.80 0.00% 140.66
DL1 34.70 0.00% 3,510.85
DNP 13.50 + 2.96% 1,390.12
DPG 56.00 -3.75% 1,617.00
DPS 0.60 -16.67% 15.54
DXV 3.67 -6.81% 33.86
GKM 14.90 + 0.67% 212.62
GMX 22.00 + 8.64% 127.02
GTN 10.35 + 0.48% 2,600.00
HAS 9.29 + 4.41% 75.66
HCC 14.60 0.00% 95.17
HHG 1.70 + 5.88% 62.81
HID 2.39 -0.84% 135.21
HLG 7.94 0.00% 351.15
HLY 17.00 -1.18% 16.80
HOM 3.50 0.00% 242.30
HPM 11.90 0.00% 45.22
HT1 14.00 0.00% 5,341.59
HTC 25.50 0.00% 280.50
HU1 10.00 + 7.00% 107.00
HU3 10.30 + 1.94% 105.00
HVX 4.22 0.00% 175.24
ICG 10.40 + 5.77% 220.00
IDV 28.30 + 0.71% 413.97
IJC 7.70 + 0.65% 1,062.50
ITQ 2.90 0.00% 69.15
KDM 3.50 0.00% 24.85
KSB 24.85 + 2.21% 1,366.01
KTT 2.70 0.00% 7.98
L10 21.10 -6.64% 192.86
L14 33.50 + 2.09% 512.97
L18 9.40 0.00% 76.14
LBM 28.20 + 4.61% 250.75
LCG 8.24 + 5.95% 855.54
LCS 2.90 + 3.45% 22.80
LHC 62.50 0.00% 225.00
LIG 3.70 + 2.70% 162.39
LM8 24.40 0.00% 229.08
LMH 10.00 + 0.50% 234.16
LUT 4.30 0.00% 64.33
MBG 4.10 -2.44% 167.36
MCC 13.00 0.00% 64.82
MCO 1.50 0.00% 6.16
MDG 12.60 -4.76% 123.90
MEC 2.70 -7.41% 20.88
MST 4.60 0.00% 94.38
NAV 8.20 + 6.10% 69.60
NDX 13.80 -5.80% 73.94
NHA 6.80 -1.47% 100.85
NHC 33.00 0.00% 100.37
NKG 6.86 -3.79% 1,201.20
NNC 48.70 + 0.21% 1,069.70
NTP 42.20 -2.61% 3,667.78
PHC 12.10 + 0.41% 284.40
PTC 6.18 0.00% 100.18
PTD 18.00 0.00% 57.60
PVV 0.50 0.00% 15.00
PXI 2.54 -1.57% 75.00
PXS 4.86 -3.29% 282.00
PXT 1.50 + 2.67% 30.80
QNC 3.90 0.00% 144.74
REE 31.85 -0.94% 9,782.11
ROS 35.60 -0.14% 20,178.11
S55 24.00 0.00% 240.00
S74 4.50 0.00% 29.16
S99 7.60 0.00% 310.01
SAV 8.90 0.00% 114.67
SBA 14.05 -0.36% 844.04
SC5 22.60 -2.65% 329.64
SCI 6.60 0.00% 72.60
SCJ 5.50 0.00% 208.11
SD2 5.70 0.00% 82.21
SD4 8.60 -9.30% 80.34
SD5 5.90 0.00% 153.40
SD6 4.20 0.00% 146.04
SD9 6.40 0.00% 219.10
SDA 5.70 -8.77% 136.27
SDC 15.00 0.00% 39.14
SDE 1.50 0.00% 2.63
SDG 23.60 0.00% 160.48
SDN 43.40 + 1.84% 67.11
SDP 1.60 0.00% 17.78
SDT 5.50 -5.45% 222.21
SDU 11.20 -0.89% 222.00
SHI 6.67 -0.60% 564.00
SHP 22.70 + 3.52% 2,202.19
SIC 13.60 0.00% 271.99
SII 19.90 + 0.50% 1,290.32
SJC 2.60 -7.69% 16.64
SJE 21.00 0.00% 242.62
SJS 19.50 0.00% 2,221.00
SVN 1.10 0.00% 23.10
SZC 11.75 + 6.81% 1,255.00
TA9 8.10 -1.23% 99.36
TBX 9.00 0.00% 13.59
TCR 2.47 0.00% 112.20
TGG 2.80 + 0.36% 76.71
THG 35.00 -3.43% 446.15
TKC 29.10 0.00% 312.31
TLD 7.14 -0.84% 132.54
TNI 9.27 0.00% 486.68
TTB 22.00 0.00% 1,030.19
TTC 15.90 0.00% 94.45
TTL 12.40 0.00% 518.99
TTZ 8.40 -2.38% 62.08
TV2 127.90 -1.33% 1,553.92
TV3 37.30 + 2.41% 316.15
TV4 17.20 0.00% 271.25
TXM 8.60 0.00% 60.20
UDC 4.70 -0.43% 162.42
UIC 29.80 -1.34% 235.20
V12 11.40 0.00% 66.33
V21 18.00 -10.00% 194.40
VC1 13.00 0.00% 156.00
VC2 12.50 0.00% 187.50
VC3 23.80 + 0.84% 681.11
VC6 7.00 0.00% 56.00
VC7 9.30 -1.08% 202.39
VC9 13.20 0.00% 154.38
VCC 10.20 0.00% 122.40
VCG 22.90 -1.31% 9,982.66
VCS 61.00 + 2.62% 9,815.68
VE1 7.00 + 10.00% 45.67
VE2 11.90 0.00% 24.97
VE3 9.50 0.00% 12.54
VE9 2.50 0.00% 31.31
VGC 18.50 -1.62% 8,159.97
VHL 29.00 0.00% 725.00
VIT 12.50 + 8.80% 265.20
VNE 3.76 + 0.27% 308.89
VTS 14.50 0.00% 29.00
VTV 10.50 0.00% 327.60
VXB 13.20 0.00% 53.45

Lĩnh vực kinh doanh

  - Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, công trình giao thông, hệ thống cáp, hệ thống cấp thóat nước;
  - San lấp mặt bằng;
  - Kinh doanh nhà;
  - Tư vấn xây dựng;
  - Tư vấn, thiết kế và thi công điện nước;
  - Dịch vụ sửa chữa nhà;
  - Trang trí nội thất;
  - Trồng rừng cao su, xà cừ và tràm...
  - Khai thác và sơ chế gỗ;
  - Kinh doanh khu du lịch, khách sạn;
  - Cho thuê nhà phục vụ các mục đích kinh doanh;
  - Thiết kế kết cấu, kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm