Công Ty
HBC ( HSX )
13.70 -0.05 (-0.36%)
  -  CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Mở cửa 13,400  Cao 12 tuần 17,150  Giá trị (tỷ) 0.02  P/E n/a 
Cao nhất 13,600  Thấp 12 tuần 12,900  Vốn hóa (tỷ) 3,162.99  P/B  
Thấp nhất 13,350  KLBQ 12 tuần 1,974,632  CPNY 230,875,398  Beta  
Khối lượng 1,415,650  GTBQ 12 tuần (tỷ)  0.99  Room 113,128,945  EPS  
TIN LIÊN QUAN

Giới thiệu doanh nghiệp

Thông tin liên hệ
Tên công ty CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Tên quốc tế Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company
Vốn điều lệ 496,537,468,750 đồng
Địa chỉ 235 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại 84-8-3932-5030
Số fax 84-8-3932-5221
Email hoabinh@hcm.vnn.vn  
Website www.hoabinhcorporation.com.vn  
Ban lãnh đạo
LE VIET HAI Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Tổng Giám đốc
LE QUOC DUY Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN TAN THO Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN VAN AN Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN VAN TINH Phó Tổng Giám Đốc
TRUONG QUANG NHAT Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN QUANG TRUNG Trưởng ban kiểm soát

Phân ngành & Quy mô

Loại hình công ty Doanh nghiệp
Lĩnh vực Công nghiệp
Ngành Vật liệu & xây dựng
Số nhân viên 3042
Số chi nhánh 0

Ngành Vật liệu & xây dựng

Mã CK
Giá
Thay đổi
P/E
P/B
Vốn hóa (tỷ)
ACC 20.20 -0.25% 201.50
BCC 7.80 -1.28% 847.08
BCE 6.56 + 3.66% 204.00
BMP 50.40 + 0.20% 4,133.98
BTS 4.40 0.00% 527.83
BXH 18.30 0.00% 55.12
C32 24.50 -0.82% 365.23
C47 12.50 0.00% 212.75
C69 20.80 + 0.96% 210.00
C92 8.90 0.00% 47.28
CCI 15.00 -6.67% 245.58
CDC 15.65 -3.51% 237.17
CEE 15.70 -1.91% 608.30
CEO 10.30 -0.97% 2,624.87
CIG 2.10 -6.67% 61.82
CII 21.05 -0.24% 5,204.60
CLH 15.30 + 3.27% 158.00
CMS 3.60 -2.78% 60.20
CSC 17.90 -1.68% 360.80
CT6 4.10 0.00% 25.03
CTD 102.00 -0.10% 7,783.01
CTI 22.95 0.00% 1,445.85
CTX 43.80 -1.83% 1,133.21
CVT 20.30 0.00% 744.83
CX8 9.50 0.00% 20.98
D2D 84.00 + 0.48% 1,798.56
DAG 7.15 -0.70% 367.74
DC2 5.00 0.00% 12.60
DC4 10.90 0.00% 131.89
DHA 35.90 -0.84% 524.25
DID 6.30 0.00% 50.40
DIG 12.40 + 1.21% 3,764.35
DIH 18.60 + 1.08% 111.11
DL1 29.70 + 0.34% 3,015.09
DNP 14.70 + 2.04% 1,500.00
DPG 47.00 0.00% 2,114.99
DPS 0.50 0.00% 15.54
DXV 2.72 -4.04% 25.84
GKM 14.80 0.00% 209.79
GMX 23.00 0.00% 122.23
GTN 19.40 -0.52% 4,825.00
HAS 8.00 0.00% 62.40
HCC 15.20 -1.32% 97.78
HHG 1.50 0.00% 52.34
HID 2.02 0.00% 118.69
HLG 7.76 0.00% 343.19
HLY 49.00 0.00% 49.00
HOM 3.60 -2.78% 242.30
HPM 11.90 0.00% 45.22
HT1 15.10 0.00% 5,761.28
HTC 29.40 + 2.04% 330.00
HU1 7.98 0.00% 79.80
HU3 8.95 + 0.56% 90.00
HUB 20.20 -2.48% 300.35
HVX 3.16 0.00% 131.22
ICG 8.90 0.00% 156.39
IDV 38.00 -0.53% 631.41
IJC 14.60 -1.03% 1,981.06
ITQ 2.50 0.00% 59.61
KDM 2.90 0.00% 20.59
KSB 23.60 -1.06% 1,255.76
KTT 4.50 0.00% 13.30
L10 17.70 0.00% 173.28
L14 68.40 + 2.49% 1,177.80
L18 8.90 0.00% 204.59
LBM 28.50 -5.96% 268.00
LCG 9.67 -2.79% 921.20
LCS 2.40 + 8.33% 19.76
LHC 62.50 0.00% 225.00
LIG 4.40 -4.55% 179.48
LM8 24.50 + 6.12% 244.11
LMH 16.70 + 2.10% 397.26
LUT 2.80 0.00% 41.89
MBG 9.90 + 9.09% 451.87
MCC 10.60 0.00% 52.85
MCO 2.30 0.00% 9.44
MDG 11.60 0.00% 119.77
MEC 1.80 -5.56% 14.20
MST 2.80 + 3.57% 103.01
NAV 8.50 0.00% 68.00
NDX 13.00 -2.31% 72.23
NHA 7.40 0.00% 111.38
NHC 34.40 0.00% 104.63
NKG 6.50 -0.46% 1,177.54
NNC 52.50 0.00% 1,150.80
NTP 39.20 -1.53% 3,444.68
PHC 12.50 0.00% 292.60
PTC 5.80 + 6.90% 100.50
PTD 16.20 0.00% 51.84
PXI 2.30 0.00% 69.00
PXS 5.99 -0.17% 358.80
PXT 1.31 + 6.11% 27.80
QNC 3.00 -10.00% 100.21
REE 35.90 + 1.81% 11,332.36
ROS 26.70 -1.12% 14,984.59
S55 23.60 + 1.27% 239.00
S74 4.10 0.00% 26.57
S99 8.40 -1.19% 355.48
SAV 9.45 + 2.65% 131.22
SBA 14.10 -0.35% 847.05
SC5 27.85 0.00% 417.29
SCI 18.30 + 1.09% 223.85
SD2 4.30 + 4.65% 64.91
SD4 6.30 0.00% 64.89
SD5 6.10 -3.28% 153.40
SD6 3.20 -3.12% 107.79
SD9 6.40 -1.56% 215.67
SDA 3.00 0.00% 78.62
SDC 16.50 0.00% 43.06
SDG 37.40 0.00% 254.32
SDN 28.80 + 5.90% 46.31
SDT 4.00 -7.50% 158.11
SDU 8.10 0.00% 162.00
SHI 8.65 + 0.58% 754.89
SHP 23.20 0.00% 2,174.08
SIC 11.00 -4.55% 251.99
SII 18.70 -6.95% 1,122.58
SJC 1.90 0.00% 13.18
SJE 25.00 0.00% 457.75
SJS 17.20 -1.45% 1,930.56
SVN 1.70 0.00% 35.70
SZC 23.90 + 1.46% 2,425.00
TA9 9.00 -1.11% 110.54
TBX 9.90 0.00% 14.95
TCR 1.52 + 5.26% 72.68
TGG 3.60 -0.56% 97.73
THG 42.35 -1.06% 553.07
TKC 16.30 -0.61% 173.86
TLD 5.15 + 1.94% 98.28
TNI 10.20 + 1.47% 543.38
TTB 24.25 -0.21% 1,133.21
TTC 13.00 -5.38% 73.07
TTL 7.00 0.00% 292.98
TTZ 8.20 -2.44% 60.56
TV2 92.00 -0.22% 2,204.13
TV3 29.60 -4.73% 233.39
TV4 15.40 + 1.30% 246.02
TXM 3.50 + 8.57% 26.60
UDC 4.97 -4.43% 164.85
UIC 35.50 + 0.56% 285.60
V12 13.50 0.00% 78.54
V21 16.50 0.00% 198.00
VC1 13.00 0.00% 156.00
VC2 15.30 -4.58% 219.00
VC3 22.70 0.00% 644.21
VC6 11.20 0.00% 89.60
VC7 7.50 0.00% 165.00
VC9 9.10 -8.79% 97.07
VCC 9.80 0.00% 117.60
VCG 26.40 -0.76% 11,572.82
VCS 89.10 + 1.01% 14,112.00
VE1 9.80 -5.10% 55.16
VE2 10.00 0.00% 20.98
VE3 6.20 0.00% 8.18
VE9 1.40 + 7.14% 18.79
VGC 18.80 -0.53% 8,384.14
VHL 27.00 0.00% 675.00
VIT 14.40 -0.69% 278.85
VNE 3.19 + 5.02% 274.48
VTS 12.30 0.00% 24.60
VTV 7.50 + 1.33% 237.12
VXB 9.90 0.00% 40.09

Lĩnh vực kinh doanh

  - Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, công trình giao thông, hệ thống cáp, hệ thống cấp thóat nước;
  - San lấp mặt bằng;
  - Kinh doanh nhà;
  - Tư vấn xây dựng;
  - Tư vấn, thiết kế và thi công điện nước;
  - Dịch vụ sửa chữa nhà;
  - Trang trí nội thất;
  - Trồng rừng cao su, xà cừ và tràm...
  - Khai thác và sơ chế gỗ;
  - Kinh doanh khu du lịch, khách sạn;
  - Cho thuê nhà phục vụ các mục đích kinh doanh;
  - Thiết kế kết cấu, kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm