Công Ty
HBC ( HSX )
7 ()
  -  CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Mã CK       
     
  2017
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  3,999.417
      Thư giá  11,544.062
      Cổ tức /cp  333.333
      Tỷ suất cổ tức  1.14%
      Doanh Thu/CP   82,881.204
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  51.52%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  36.83%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  51.52%
      Tăng trưởng tổng tài sản  22.26%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  42.07%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  10.52%
      Lợi nhuận trước thuế biên  6.70%
      Lợi nhuận ròng biên  5.36%
      EBITDA  4.131
      ROA  6.75%
      ROE  40.04%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.072
      Thanh toán nhanh  0.401
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  2.38%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  32.96%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  14.85%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  5.939
      Vòng quay phải trả  4.686
      Vòng quay tồn kho  5.595
      Chu kỳ tiền mặt  48.810
      Vòng quay tổng tài sản  1.260
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  12.438
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015