Công Ty
HBC ( HSX )
6.84 ()
  -  CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     6.45   6.84   6.50   6.84   6.73 4,100,420.00   3,299,230.41
27/03/2020 -     7.02   7.11   6.66   6.63   6.91 2,160,550.00   14,781.42
26/03/2020 -     7.18   7.30   7.13   7.02   7.21 1,995,720.00   14,328.65
25/03/2020 -     7.35   7.35   7.13   7.34   7.24 2,832,020.00   2,993,684.05
24/03/2020 -     7.00   7.34   6.91   6.96   7.02 2,389,580.00   16,676.01
23/03/2020 -     7.42   7.70   7.34   7.34   7.36 1,983,230.00   1,483,115.30
20/03/2020 -     8.00   8.00   7.80   7.89   7.91 1,408,930.00   169,401.75
19/03/2020 -     7.73   7.80   7.55   8.00   7.65 3,078,630.00   23,784.01
18/03/2020 -     8.00   8.06   7.88   7.90   7.97 2,168,140.00   17,274.72
17/03/2020 -     7.70   7.82   7.60   7.89   7.71 3,197,870.00   8,640,823.08
16/03/2020 -     8.24   8.26   7.85   7.89   8.08 1,860,160.00   15,005.91
13/03/2020 -     7.91   8.49   7.91   8.10   7.99 4,926,220.00   39,148.88
12/03/2020 -     8.55   8.70   8.50   8.50   8.52 4,454,230.00   8,714,546.50
11/03/2020 -0.67 (6.84%)     9.90   10.05   9.15   9.13   9.52 3,572,690.00   2,740,697.58
10/03/2020 -     9.65   10.05   9.58   9.80   9.83 2,888,250.00   28,374.19
09/03/2020 -     9.91   10.15   9.91   9.91   9.95 4,756,860.00   542,291.01
06/03/2020 -     10.50   10.75   10.45   10.65   10.62 1,389,930.00   14,770.24
05/03/2020 -     10.75   11.10   10.70   10.70   10.93 3,997,940.00   43,569.82
04/03/2020 -     10.35   10.85   10.20   10.75   10.58 4,232,960.00   44,795.38
03/03/2020 -     10.25   10.45   10.20   10.35   10.34 2,132,620.00   22,038.13
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015