Công Ty
VND ( HSX )
11.15 ()
  -  Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     11.10   11.40   11.00   11.15   11.20 482,440.00   5,389.88
27/03/2020 -     11.50   11.50   10.70   11.45   10.94 380,090.00   4,213.19
26/03/2020 -     11.40   11.50   10.90   11.50   11.11 606,350.00   6,758.56
25/03/2020 -     11.50   11.85   11.25   11.70   11.44 413,700.00   4,751.23
24/03/2020 -     11.05   11.80   11.05   11.50   11.24 379,870.00   4,295.60
23/03/2020 -     11.90   12.00   11.85   11.85   11.86 164,420.00   1,949.96
20/03/2020 -     12.65   12.95   12.55   12.70   12.65 5,185,470.00   64,752,352.13
19/03/2020 -     12.70   12.90   12.45   12.95   12.59 414,640.00   5,306.67
18/03/2020 -     12.85   13.20   12.80   13.00   12.91 298,780.00   3,869.36
17/03/2020 -     12.50   13.25   12.45   13.20   12.80 351,090.00   4,523.00
16/03/2020 -     12.90   13.05   12.50   13.20   12.69 657,000.00   8,525.89
13/03/2020 -     12.50   12.90   12.50   13.30   12.54 665,130.00   8,545.88
12/03/2020 -     13.50   14.00   13.40   13.40   13.42 2,044,240.00   25,902,633.16
11/03/2020 + 0.90 (6.67%)     13.50   13.50   12.90   14.40   13.12 389,190.00   5,361.29
10/03/2020 -     12.90   13.40   12.85   13.50   13.12 585,660.00   7,775.47
09/03/2020 -     13.45   13.50   12.80   13.50   12.95 1,249,660.00   16,432.80
06/03/2020 -     13.55   13.70   13.55   13.75   13.56 237,500.00   3,254.48
05/03/2020 -     13.75   13.75   13.50   13.75   13.65 166,170.00   2,274.82
04/03/2020 -     13.55   13.55   13.40   13.75   13.46 342,750.00   4,646.40
03/03/2020 -     13.50   13.60   13.30   13.80   13.41 519,750.00   7,061.11
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm