Công Ty
VND ( HSX )
11.15 ()
  -  Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Cổ đông lớn

Tên cổ đông Quốc gia Cổ phần nắm giữ Phần trăm nắm giữ
IPA FINANCIAL   25,291,083  26.09%
MUTUAL FUND ELITE n/a  9,689,200  10.00%
PYN RAHASTOYHTIO FINLAND  9,689,200  10.00%
VIETNAM INVESTMENTS n/a  5,000,077  5.16%
PXP VIETNAM ASSET MA BRITISH VIRGIN  1,950,974  2.01%

Giao dịch cổ đông lớn, nội bộ

Tên cổ đông Ngày thay đổi Số Lượng Thay đổi Số lượng hiện hữu Tỷ lệ sở hữu
TUNDRA FONDER AB / S 30/06/2014   +120,000   120,000  0.12%
MUTUAL FUND ELITE 21/01/2014   +100,000   9,689,200  10.00%
TONG YANG INVESTMENT 31/12/2013   +100,000   100,000  0.10%
LE THI HONG LINH 23/08/2012   -2,543   0.00%
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm