Công Ty
CTD ( HSX )
48.25 ()
  -  Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     45.90   48.25   45.90   48.25   47.51 128,520.00   6,108.59
27/03/2020 -     53.80   52.70   50.80   51.10   51.37 63,030.00   3,245.84
26/03/2020 -     52.50   53.00   51.00   51.80   51.96 95,830.00   4,974.52
25/03/2020 -     53.00   54.40   52.80   53.00   53.42 152,310.00   8,120.06
24/03/2020 -     50.00   52.00   50.10   51.30   51.22 114,070.00   5,818.45
23/03/2020 -     52.30   52.30   50.10   50.10   50.66 200,910.00   10,135.38
20/03/2020 -     53.50   54.20   52.50   53.80   53.25 208,660.00   11,064.37
19/03/2020 -     53.00   54.00   52.00   53.00   52.98 118,400.00   6,273.49
18/03/2020 -     54.70   56.30   54.90   55.10   55.66 153,030.00   8,505.18
17/03/2020 -     49.00   54.70   50.00   54.70   51.68 183,630.00   9,457.31
16/03/2020 -     52.50   54.90   51.50   51.60   53.10 140,480.00   7,438.53
13/03/2020 -     52.50   56.00   52.40   54.70   53.35 263,780.00   14,011.64
12/03/2020 -     57.00   62.90   56.30   56.30   57.07 403,670.00   23,114.62
11/03/2020 -4.50 (6.92%)     65.00   66.00   60.50   60.50   62.20 430,810.00   26,644.02
10/03/2020 -     62.50   66.00   61.80   65.00   63.94 195,980.00   12,499.18
09/03/2020 -     65.10   67.90   65.10   65.10   65.52 223,240.00   14,595.74
06/03/2020 -     66.50   70.90   65.70   70.00   68.90 303,280.00   20,965.93
05/03/2020 -     69.50   69.90   67.00   67.20   68.31 194,510.00   13,287.72
04/03/2020 -     70.00   72.50   69.00   68.50   70.90 291,500.00   20,608.13
03/03/2020 -     65.50   68.40   65.10   68.40   67.46 238,760.00   16,104.13
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015