Công Ty
PAN ( HNX )
20.20 ()
  -  Công ty cổ phần Tập đoàn PAN
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     20.00   20.80   19.90   20.20   20.03 62,070.00   1,242.81
27/03/2020 -     19.50   19.80   19.30   19.75   19.67 59,220.00   1,164.08
26/03/2020 -     20.00   20.45   19.70   19.70   20.11 98,280.00   1,978.12
25/03/2020 -     20.50   20.45   19.75   19.80   20.10 85,790.00   1,716.82
24/03/2020 -     17.20   19.70   17.20   19.70   18.22 228,010.00   4,120.92
23/03/2020 -     18.50   18.55   18.45   18.45   18.48 28,860.00   532.99
20/03/2020 -     19.30   19.80   19.20   19.80   19.53 29,090.00   568.00
19/03/2020 -     20.80   20.75   19.50   20.00   20.01 80,780.00   1,608.45
18/03/2020 -     19.50   20.85   20.00   20.85   20.82 117,470.00   2,441.70
17/03/2020 -     18.25   19.50   18.70   19.50   19.31 57,610.00   1,115.47
16/03/2020 -     17.30   18.25   17.30   18.25   18.18 53,640.00   975.17
13/03/2020 -     17.00   17.20   16.60   17.10   16.89 131,190.00   2,230.64
12/03/2020 -     18.10   18.10   17.25   17.80   17.67 61,570.00   1,094.04
11/03/2020 -0.60 (3.14%)     19.10   19.10   18.50   18.50   18.81 16,530.00   310.00
10/03/2020 -     19.10   19.30   18.10   19.10   19.07 21,800.00   415.47
09/03/2020 -     20.00   19.85   18.90   19.10   19.12 57,690.00   1,109.02
06/03/2020 -     20.20   20.50   20.00   20.30   20.24 8,360.00   169.09
05/03/2020 -     20.00   20.20   20.00   20.20   20.18 12,560.00   253.45
04/03/2020 -     20.05   20.40   20.05   20.00   20.25 2,180.00   44.05
03/03/2020 -     20.40   21.00   20.00   20.05   20.22 14,330.00   289.30
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015