Công Ty
PAN ( HNX )
20.20 ()
  -  Công ty cổ phần Tập đoàn PAN

Cổ đông lớn

Tên cổ đông Quốc gia Cổ phần nắm giữ Phần trăm nắm giữ
ASIAN ENTREPRENEUR L SINGAPORE  8,073,000  20.00%
NDH VIETNAM CO LTD VIETNAM  5,289,350  13.10%
SSI ASSET MANAGEMENT VIETNAM  4,700,720  11.65%
PYN RAHASTOYHTIO FINLAND  4,027,000  9.98%
SAIGON SECURITIES IN VIETNAM  3,194,780  7.92%

Giao dịch cổ đông lớn, nội bộ

Tên cổ đông Ngày thay đổi Số Lượng Thay đổi Số lượng hiện hữu Tỷ lệ sở hữu
SAIGON SECURITIES IN 12/06/2014   +1,500   3,194,780  7.92%
NGUYEN SAI GON CO LT 17/04/2014   -40,000   1,429,200  3.54%
SSI ASSET MANAGEMENT 17/03/2014   +4,060,000   4,700,720  11.65%
THANH VAN HA THI 17/03/2014   +450,000   1,275,000  3.16%
ROSEN MICHAEL LOUIS 17/03/2014   +327,500   1,077,500  2.67%
NGUYEN THI HONG YEN 17/03/2014   +250,000   786,780  1.95%
HOANG THU HUONG 17/03/2014   +500,000   710,000  1.76%
KAN CHAN HONG CHRIST 17/03/2014   +200,000   460,000  1.14%
SSI INVT REAL ESTATE 18/11/2013   +114,260   1,216,560  3.01%
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015