Công Ty
HID ( HSX )
2.10 ()
  -  Công ty cổ phần HALCOM Việt Nam
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     2.09   2.10   2.09   2.10   2.10 85,930.00   180.09
27/03/2020 -     2.20   2.20   2.08   2.09   2.11 627,310.00   1,323.47
26/03/2020 -     2.31   2.49   2.23   2.23   2.30 599,120.00   1,369.41
25/03/2020 -     2.48   2.47   2.36   2.39   2.39 293,580.00   699.82
24/03/2020 -     2.27   2.50   2.27   2.34   2.34 952,280.00   2,185.22
23/03/2020 -     2.44   2.50   2.44   2.44   2.44 677,070.00   1,652.38
20/03/2020 -     2.70   2.78   2.59   2.62   2.63 706,350.00   1,847.42
19/03/2020 -     3.12   3.12   2.78   2.78   2.86 1,415,820.00   4,105.00
18/03/2020 -     2.79   2.98   2.79   2.98   2.96 947,230.00   2,723.81
17/03/2020 -     2.79   2.79   2.79   2.79   2.79 4,476,070.00   12,360,993.44
16/03/2020 -     3.23   3.24   3.00   3.00   3.08 1,334,580.00   4,097.81
13/03/2020 -     3.24   3.25   3.10   3.22   3.20 1,328,340.00   4,254.93
12/03/2020 -     2.88   3.06   2.88   3.06   3.04 1,720,470.00   5,235.36
11/03/2020 + 0.18 (6.72%)     2.63   2.86   2.68   2.86   2.79 1,189,440.00   3,336.01
10/03/2020 -     2.65   2.80   2.53   2.68   2.64 951,440.00   2,451.26
09/03/2020 -     2.72   2.72   2.72   2.72   2.72 278,000.00   756.16
06/03/2020 -     2.93   3.10   2.76   2.92   2.97 1,133,170.00   3,358.88
05/03/2020 -     2.93   2.93   2.80   2.93   2.93 1,097,880.00   3,215.92
04/03/2020 -     2.74   2.74   2.70   2.74   2.74 1,449,700.00   3,971.97
03/03/2020 -     2.41   2.57   2.44   2.57   2.55 482,580.00   1,235.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015