Công Ty
ART ( HNX )
2.30 ()
  -  Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán BOS
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
17/01/2020 -     2.20   2.30   2.20   2.30   0.00 901,894.00   2,046.87
16/01/2020 -     2.30   2.30   2.20   2.30   0.00 353,960.00   797.72
15/01/2020 -     2.30   2.40   2.20   2.30   0.00 1,059,243.00   2,440.31
14/01/2020 -     2.30   2.40   2.20   2.40   0.00 1,914,758.00   4,412.90
13/01/2020 -     2.40   2.40   2.20   2.30   0.00 611,200.00   1,382.70
10/01/2020 -     2.40   2.50   2.30   2.30   0.00 1,880,340.00   4,442.35
09/01/2020 -     2.40   2.50   2.40   2.40   0.00 550,540.00   1,326.00
08/01/2020 -     2.50   2.60   2.40   2.40   0.00 1,649,472.00   3,998.19
07/01/2020 -     2.40   2.60   2.30   2.60   0.00 1,181,700.00   2,894.44
06/01/2020 -     2.50   2.50   2.40   2.40   0.00 1,830,955.00   4,456.09
03/01/2020 0.00 (0.00%)     2.60   2.70   2.50   2.60   0.00 1,995,274.00   5,141.19
02/01/2020 -     2.40   2.60   2.40   2.60   0.00 1,699,845.00   4,352.39
31/12/2019 -     2.30   2.50   2.30   2.40   0.00 1,602,170.00   3,844.78
30/12/2019 -     2.60   2.60   2.40   2.40   0.00 3,751,748.00   9,116.23
27/12/2019 -     2.60   2.80   2.50   2.60   0.00 3,024,250.00   7,937.17
26/12/2019 -     2.70   2.80   2.60   2.60   0.00 4,706,160.00   12,493.74
25/12/2019 -     3.00   3.10   2.70   2.80   0.00 3,948,007.00   11,473.86
24/12/2019 -0.10 (3.23%)     3.10   3.20   2.90   3.00   0.00 2,126,332.00   6,392.54
23/12/2019 + 0.20 (6.90%)     2.90   3.10   2.90   3.10   0.00 3,950,416.00   12,067.29
20/12/2019 -     2.70   2.90   2.60   2.90   0.00 3,574,638.00   9,935.88
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm