Công Ty
ART ( HNX )
2.20 ()
  -  Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán BOS
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     2.20   2.20   2.20   2.20   0.00 352,430.00   775.35
27/03/2020 -     2.30   2.40   2.20   2.30   0.00 3,628,578.00   8,341.63
26/03/2020 -     2.50   2.50   2.30   2.30   0.00 3,976,573.00   9,520.16
25/03/2020 -     2.50   2.70   2.50   2.50   0.00 2,365,999.00   5,986.14
24/03/2020 -     2.40   2.80   2.40   2.50   0.00 6,278,153.00   15,548.46
23/03/2020 -     2.60   2.70   2.60   2.60   0.00 917,090.00   2,390.53
20/03/2020 -     2.90   3.00   2.80   2.80   0.00 5,075,734.00   14,499.80
19/03/2020 -     3.70   3.70   3.10   3.10   0.00 10,912,644.00   37,354.56
18/03/2020 -     3.40   3.40   3.10   3.40   0.00 5,176,207.00   17,537.04
17/03/2020 -     3.10   3.10   3.00   3.10   0.00 1,830,133.00   5,638.86
16/03/2020 -     2.80   2.90   2.70   2.90   0.00 2,445,776.00   7,052.96
13/03/2020 -     2.50   2.70   2.30   2.70   0.00 4,180,660.00   10,639.58
12/03/2020 -     2.40   2.60   2.30   2.50   0.00 5,278,178.00   12,791.30
11/03/2020 -0.10 (4.00%)     2.60   2.70   2.30   2.40   0.00 3,484,556.00   8,609.24
10/03/2020 -     2.40   2.60   2.40   2.50   0.00 5,285,506.00   12,853.16
09/03/2020 -     2.70   2.70   2.60   2.60   0.00 960,548.00   2,506.30
06/03/2020 -     2.70   2.90   2.60   2.80   0.00 3,605,310.00   9,885.02
05/03/2020 -     3.00   3.00   2.70   2.70   0.00 6,398,522.00   18,629.66
04/03/2020 -     2.70   2.80   2.70   2.80   0.00 4,345,212.00   12,034.71
03/03/2020 -     2.50   2.60   2.50   2.60   0.00 2,933,892.00   7,573.20
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm