Công Ty
NLG ( HSX )
20 ()
  -  CTCP Đầu tư Nam Long
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  2,260.708 1,329.574
      Thư giá  16,656.186 14,933.358
      Cổ tức /cp  452.892 602.037
      Tỷ suất cổ tức  2.28% 2.90%
      Doanh Thu/CP   16,991.752 8,723.521
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  67.38% 115.80%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  96.97% 37.34%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  67.38% 115.80%
      Tăng trưởng tổng tài sản  23.63% 27.81%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  25.67% 17.41%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  32.48% 33.19%
      Lợi nhuận trước thuế biên  19.12% 21.93%
      Lợi nhuận ròng biên  13.62% 16.39%
      EBITDA  6.000 18.821
      ROA  6.15% 4.61%
      ROE  14.34% 9.24%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  2.674 2.236
      Thanh toán nhanh  0.620 0.286
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  5.63% 8.22%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  11.33% 12.69%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  14.08% 18.62%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  9.321 9.291
      Vòng quay phải trả  8.729 12.770
      Vòng quay tồn kho  0.464 0.268
      Chu kỳ tiền mặt  785.830 1,374.638
      Vòng quay tổng tài sản  0.451 0.281
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  25.415 11.998
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm