Công Ty
NLG ( HSX )
20.00 ()
  -  CTCP Đầu tư Nam Long
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     20.80   20.80   19.90   20.00   20.08 1,355,190.00   27,197.53
27/03/2020 -     20.70   20.70   19.65   20.30   20.13 750,050.00   2,183,121.28
26/03/2020 -     19.75   21.10   19.40   20.50   20.51 1,685,820.00   5,337,290.04
25/03/2020 -     18.95   19.75   18.60   19.75   19.25 3,667,680.00   31,989,863.18
24/03/2020 -     18.20   18.40   17.70   18.50   17.86 1,566,690.00   7,051,129.88
23/03/2020 -     19.00   20.35   19.00   19.00   19.15 369,450.00   7,184.73
20/03/2020 -     20.85   20.85   20.15   20.40   20.32 363,190.00   7,427.46
19/03/2020 -     21.40   21.00   19.95   21.00   20.12 851,900.00   17,275.43
18/03/2020 -     22.00   22.40   20.70   21.40   21.39 703,020.00   15,102.10
17/03/2020 -     20.50   22.00   20.50   22.10   20.77 585,440.00   12,414.83
16/03/2020 -     23.30   23.30   21.95   22.00   22.22 867,980.00   19,152.85
13/03/2020 -     20.60   22.10   20.60   23.60   20.86 912,880.00   647,027.41
12/03/2020 -     22.70   23.00   21.90   22.10   22.05 758,880.00   16,686.76
11/03/2020 -0.75 (3.09%)     24.60   24.70   22.70   23.50   23.64 520,290.00   12,290.45
10/03/2020 -     24.00   24.90   24.00   24.25   24.51 924,750.00   11,130,897.74
09/03/2020 -     24.80   25.40   24.40   24.40   24.76 437,290.00   10,819.03
06/03/2020 -     26.00   26.25   25.90   26.20   26.05 532,640.00   13,878.00
05/03/2020 -     25.85   26.50   25.75   26.25   26.10 790,700.00   20,648.09
04/03/2020 -     25.60   25.85   25.30   25.80   25.60 321,710.00   8,234.50
03/03/2020 -     25.75   25.95   25.65   25.80   25.81 1,519,800.00   26,416,674.32
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm