Công Ty
KLF ( HNX )
2 ()
  -  Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  20.930 282.624
      Thư giá  10,329.790 10,308.862
      Cổ tức /cp     
      Tỷ suất cổ tức     
      Doanh Thu/CP   5,474.451 9,934.728
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -92.60% -48.25%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -29.54% 29.34%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -92.60% -48.25%
      Tăng trưởng tổng tài sản  -13.41% 5.53%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  2.33% 4.00%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  4.72% 3.69%
      Lợi nhuận trước thuế biên  0.62% 3.73%
      Lợi nhuận ròng biên  0.38% 2.84%
      EBITDA  26.340 50.390
      ROA  0.17% 2.19%
      ROE  0.20% 2.78%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  5.072 1.584
      Thanh toán nhanh  4.518 1.339
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  0.24% 0.36%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  3.17% 0.98%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  0.26% 0.46%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  1.522 4.005
      Vòng quay phải trả  3.848 5.385
      Vòng quay tồn kho  24.468 49.511
      Chu kỳ tiền mặt  160.321 30.733
      Vòng quay tổng tài sản  0.443 0.770
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  40.584 79.192
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm