Công Ty
CTX ( HNX )
9 ()
  -  Tổng Cty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại VN
Mã CK       
     
  2017
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  8,492.898
      Thư giá  28,656.084
      Cổ tức /cp  -
      Tỷ suất cổ tức   
      Doanh Thu/CP   20,985.500
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  3750.57%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  299.29%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  3750.57%
      Tăng trưởng tổng tài sản  7.72%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -1.78%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  47.56%
      Lợi nhuận trước thuế biên  50.46%
      Lợi nhuận ròng biên  40.47%
      EBITDA  3.116
      ROA  9.49%
      ROE  34.79%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.225
      Thanh toán nhanh  0.467
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  10.23%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  23.48%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  33.14%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  2.119
      Vòng quay phải trả  0.615
      Vòng quay tồn kho  0.422
      Chu kỳ tiền mặt  444.873
      Vòng quay tổng tài sản  0.234
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  1.016
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015