Công Ty
API ( HNX )
8 ()
  -  Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương
Mã CK       
     
  2017 2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - - -
      EPS  1,571.000 -104.000 286.000
      Thư giá  12,114.043 10,543.221 10,647.317
      Cổ tức /cp       
      Tỷ suất cổ tức       
      Doanh Thu/CP   7,571.492 1,404.580 64.842
TĂNG TRƯỞNG  - - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  - - 857.66%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  1340.90% 7521.08% -
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  - - 857.66%
      Tăng trưởng tổng tài sản  101.31% 26.35% -0.96%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  10.74% 22.77% 32.95%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - - -
      Lợi nhuận gộp biên  33.18% 12.41% 3.62%
      Lợi nhuận trước thuế biên  26.03% -6.22% 457.53%
      Lợi nhuận ròng biên  20.75% -7.41% 440.41%
      EBITDA  16.962 - -
      ROA  5.14% -0.57% 1.73%
      ROE  13.87% -0.98% 3.01%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - - -
      Thanh toán hiện tại  1.424 1.412 2.134
      Thanh toán nhanh  0.336 0.312 0.566
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  3.13% 5.95%  
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  7.08% 14.82% 2.43%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  10.57% 11.47%  
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - - -
      Vòng quay phải thu  8.925 2.291 0.587
      Vòng quay phải trả  21.021 6.264 -0.159
      Vòng quay tồn kho  0.591 14.890 0.249
      Chu kỳ tiền mặt  641.237 125.916 4,376.513
      Vòng quay tổng tài sản  0.248 0.077 0.004
      Vòng quay tài sản dài hạn  - - -
      Vòng quay tài sản cố định  1.575 0.219 0.010
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm