Công Ty
MSN ( HSX )
52 ()
  -  Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  2,481.045 1,330.142
      Thư giá  13,420.595 14,833.462
      Cổ tức /cp  733.333 1,266.667
      Tỷ suất cổ tức  1.78% 2.45%
      Doanh Thu/CP   38,482.585 27,558.927
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  88.83% 36.86%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  31.82% 52.86%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  88.83% 36.86%
      Tăng trưởng tổng tài sản  1.66% 35.65%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -2.11% 37.90%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  29.86% 32.02%
      Lợi nhuận trước thuế biên  10.27% 10.54%
      Lợi nhuận ròng biên  6.45% 4.83%
      EBITDA  5.519 9.708
      ROA  3.85% 2.37%
      ROE  17.51% 9.35%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  1.278 1.114
      Thanh toán nhanh  0.904 0.682
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  44.46% 37.93%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  56.26% 49.58%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  212.57% 164.03%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  30.208 10.283
      Vòng quay phải trả  12.933 13.827
      Vòng quay tồn kho  6.193 6.914
      Chu kỳ tiền mặt  42.918 61.891
      Vòng quay tổng tài sản  0.598 0.491
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  1.674 1.272
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm