Công Ty
MSN ( HSX )
52.30 ()
  -  Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     49.55   52.20   49.50   52.30   51.27 1,841,480.00   94,508.58
27/03/2020 -     48.70   51.00   48.50   49.30   50.01 4,825,920.00   109,791,581.42
26/03/2020 -     49.00   49.20   48.55   49.00   48.92 2,763,490.00   135,338.45
25/03/2020 -     49.00   49.70   48.50   49.10   48.95 13,092,290.00   502,678,587.30
24/03/2020 -     48.50   49.00   48.30   49.10   48.60 6,618,350.00   150,725,935.38
23/03/2020 -     48.10   49.00   46.40   49.20   47.35 5,025,020.00   242,217.83
20/03/2020 -     49.00   48.90   47.80   49.20   48.20 4,120,820.00   200,617.66
19/03/2020 -     48.50   48.70   48.05   49.20   48.30 3,450,310.00   5,005,885.98
18/03/2020 -     49.50   49.70   48.80   49.40   49.11 5,615,340.00   171,134,374.62
17/03/2020 -     48.00   49.40   47.70   49.50   48.76 3,877,150.00   190,447.15
16/03/2020 -     49.00   49.80   47.50   49.50   48.57 3,241,820.00   1,482,400.01
13/03/2020 -     46.50   49.95   46.50   49.85   47.50 18,181,630.00   713,105,642.59
12/03/2020 -     47.20   48.00   46.50   49.95   46.69 4,272,710.00   9,668,354.53
11/03/2020 -2.45 (4.68%)     53.30   53.30   49.20   49.95   50.97 8,353,280.00   299,636,823.85
10/03/2020 -     52.90   53.80   52.00   52.40   52.95 2,850,320.00   24,287,361.08
09/03/2020 -     53.00   56.80   51.00   52.00   53.96 6,393,130.00   118,971,944.94
06/03/2020 -     50.80   53.50   50.10   54.40   51.81 2,794,380.00   145,992.22
05/03/2020 -     49.45   52.00   49.15   50.90   50.80 1,860,900.00   3,738,313.27
04/03/2020 -     49.00   49.35   48.65   49.00   49.05 1,426,280.00   25,352,732.29
03/03/2020 -     49.20   49.80   48.50   49.00   49.23 1,225,730.00   60,331.39
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm