Công Ty
MSN ( HSX )
55.00 ()
  -  Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
17/01/2020 -     56.10   56.40   55.00   55.00   55.73 666,940.00   9,477,687.61
16/01/2020 -     56.40   56.90   56.20   56.20   56.39 1,818,210.00   86,504,359.72
15/01/2020 -     57.00   57.00   56.00   56.50   56.30 1,991,290.00   94,999,818.08
14/01/2020 -     57.20   57.30   56.80   56.60   57.02 349,410.00   19,899.50
13/01/2020 -     56.60   57.10   56.40   57.00   56.77 438,810.00   1,348,505.32
10/01/2020 -     57.00   57.70   56.60   56.50   57.19 1,524,930.00   60,029,985.66
09/01/2020 -     56.60   57.20   56.50   57.00   56.97 527,680.00   1,337,809.02
08/01/2020 -     56.20   56.50   55.60   56.00   56.03 857,690.00   6,857,311.81
07/01/2020 -     56.80   57.30   56.70   56.80   56.99 819,680.00   30,018,210.61
06/01/2020 -     57.50   57.40   56.80   56.60   57.08 582,020.00   33,199.42
03/01/2020 + 0.50 (0.88%)     57.20   57.70   56.80   57.50   57.34 777,690.00   44,623.11
02/01/2020 -     56.90   57.40   56.30   57.00   56.85 518,870.00   29,511.69
31/12/2019 -     57.30   57.20   55.90   56.50   56.63 728,060.00   1,884,278.99
30/12/2019 -     57.00   58.00   56.80   57.10   57.54 887,370.00   51,050.03
27/12/2019 -     56.40   57.40   56.00   56.90   56.69 629,490.00   35,658.93
26/12/2019 -     55.10   58.10   54.90   57.00   56.88 1,900,250.00   107,945.02
25/12/2019 -     54.50   56.20   54.60   55.70   55.75 1,560,750.00   14,273,039.40
24/12/2019 + 2.90 (5.62%)     51.70   54.70   50.20   54.50   52.56 1,401,890.00   73,633.71
23/12/2019 -3.40 (6.18%)     55.30   55.80   51.70   51.60   52.88 2,251,100.00   1,646,021.35
20/12/2019 -     55.60   55.70   54.60   55.00   55.17 4,945,470.00   175,355,656.56
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm