Công Ty
DPS ( HNX )
0 ()
  -  CTCP Đầu Tư & Phát Triển Sóc Sơn
Mã CK       
     
  2017
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  161.765
      Thư giá  10,688.244
      Cổ tức /cp   
      Tỷ suất cổ tức   
      Doanh Thu/CP   34,531.447
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -65.44%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -18.79%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -65.44%
      Tăng trưởng tổng tài sản  4.92%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  4.68%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  2.61%
      Lợi nhuận trước thuế biên  0.62%
      Lợi nhuận ròng biên  0.47%
      EBITDA  2.772
      ROA  0.85%
      ROE  1.52%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.622
      Thanh toán nhanh  0.977
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản   
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  40.20%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu   
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  5.809
      Vòng quay phải trả  62.082
      Vòng quay tồn kho  12.207
      Chu kỳ tiền mặt  86.852
      Vòng quay tổng tài sản  1.821
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  15.367
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015