Công Ty
DPS ( HNX )
0.20 ()
  -  CTCP Đầu Tư & Phát Triển Sóc Sơn
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     0.20   0.30   0.20   0.20   0.00 471,004.00   94.23
27/03/2020 -     0.30   0.30   0.20   0.20   0.00 106,904.00   21.75
26/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   0.30   0.00 -   -
25/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   0.30   0.00 -   -
24/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   0.30   0.00 -   -
23/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   0.30   0.00 -   -
20/03/2020 -     0.30   0.30   0.20   0.30   0.00 254,200.00   75.61
19/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   0.30   0.00 -   -
18/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   0.30   0.00 -   -
17/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   0.30   0.00 -   -
16/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   0.30   0.00 -   -
13/03/2020 -     0.20   0.30   0.10   0.30   0.00 1,867,330.00   393.44
12/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   0.20   0.00 -   -
11/03/2020 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   0.20   0.00 -   -
10/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   0.20   0.00 -   -
09/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   0.20   0.00 -   -
06/03/2020 -     0.30   0.30   0.20   0.20   0.00 358,500.00   73.72
05/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   0.20   0.00 -   -
04/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   0.20   0.00 -   -
03/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   0.20   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015