Công Ty
BMP ( HSX )
36.00 ()
  -  Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh

Cổ đông lớn

Tên cổ đông Quốc gia Cổ phần nắm giữ Phần trăm nắm giữ
STATE CAPITAL & INVE VIETNAM  13,422,170  29.51%
HONG MINH NGUYEN n/a  6,711,745  14.76%
KIM YEN NGUYEN THI n/a  6,711,745  14.76%
FRANKLIN RESOURCES UNITED STATES  4,535,830  9.97%
VIETNAM HOLDING LTD CAYMAN ISLANDS  2,274,845  5.00%

Giao dịch cổ đông lớn, nội bộ

Tên cổ đông Ngày thay đổi Số Lượng Thay đổi Số lượng hiện hữu Tỷ lệ sở hữu
STATE CAPITAL & INVE 09/05/2014   -1,320   13,422,170  29.51%
PRUDENTIAL PLC 31/03/2014   -5,200   38,000  0.08%
IBK-SG ASSET MANAGEM 28/02/2014   -3,500   43,400  0.10%
KOREA INVESTMENT TRU 31/12/2013   +20,000   20,000  0.04%
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015