Công Ty
BMP ( HSX )
36.00 ()
  -  Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     35.00   36.20   35.00   36.00   35.80 153,950.00   5,523.96
27/03/2020 -     35.30   36.00   34.50   35.00   35.18 88,610.00   3,113.13
26/03/2020 -     35.20   36.30   34.40   35.30   35.57 241,670.00   8,597.95
25/03/2020 -     34.50   35.60   34.20   35.15   35.10 210,280.00   7,371.47
24/03/2020 -     33.30   34.00   33.00   33.50   33.28 159,600.00   5,317.09
23/03/2020 -     34.00   35.00   33.25   33.25   33.52 464,050.00   15,543.45
20/03/2020 -     36.45   36.45   35.60   35.70   35.94 106,690.00   3,833.13
19/03/2020 -     36.50   36.40   35.60   36.05   35.97 115,020.00   4,144.77
18/03/2020 -     36.30   37.10   36.40   36.80   36.70 143,960.00   5,284.70
17/03/2020 -     35.05   36.50   35.10   36.50   35.85 217,340.00   7,766.58
16/03/2020 -     36.60   37.70   36.20   36.00   36.91 88,720.00   3,261.22
13/03/2020 -     34.35   37.00   34.35   37.00   35.24 306,320.00   10,759.19
12/03/2020 -     38.60   38.60   36.65   36.90   36.99 431,000.00   15,935.87
11/03/2020 -0.70 (1.75%)     40.05   40.55   38.90   39.40   39.76 171,130.00   6,807.71
10/03/2020 -     38.30   40.30   38.35   40.10   39.22 211,850.00   1,886,470.42
09/03/2020 -     40.00   40.50   39.05   39.05   39.60 373,320.00   14,736.21
06/03/2020 -     41.90   42.30   41.60   41.95   41.81 128,210.00   5,362.12
05/03/2020 -     42.00   42.90   41.55   41.90   42.13 139,180.00   5,856.56
04/03/2020 -     41.40   41.90   41.00   41.80   41.61 83,330.00   3,470.07
03/03/2020 -     40.50   41.80   40.90   41.40   41.48 95,680.00   3,965.48
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015