Công Ty
C47 ( HSX )
7.18 ()
  -  Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Cổ đông lớn

Tên cổ đông Quốc gia Cổ phần nắm giữ Phần trăm nắm giữ
LUONG AM NGUYEN n/a  1,478,199  15.40%
LE TRUONG SON n/a  960,000  10.00%
TRAN HOANG TUAN n/a  960,000  10.00%

Giao dịch cổ đông lớn, nội bộ

Tên cổ đông Ngày thay đổi Số Lượng Thay đổi Số lượng hiện hữu Tỷ lệ sở hữu
VAN TON NGUYEN 04/04/2014   +24,480   93,813  0.98%
TAN DUONG DINH 04/04/2014   +24,480   82,815  0.86%
VAN NHO PHAM 04/04/2014   +25,419   51,600  0.54%
XUAN CHINH VU 04/04/2014   +13,200   44,368  0.46%
DUC THAI NGUYEN 04/04/2014   +20,400   41,486  0.43%
MINH QUANG DUONG 04/04/2014   +20,400   35,029  0.36%
TRUONG DINH LAI 04/04/2014   +4,080   18,645  0.19%
TRAN DUC DUONG 04/04/2014   +4,080   15,129  0.16%
NGUYEN DUC HOA 04/04/2014   +4,080   10,080  0.10%
VAN DONG LE 02/04/2014   +24,480   110,620  1.15%
STATE CAPITAL & INVE 18/03/2014   -2,491,712   0.00%
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015