Công Ty
C47 ( HSX )
7.18 ()
  -  Công ty Cổ phần Xây dựng 47
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     6.80   7.27   6.44   7.18   6.94 2,350.00   16.36
27/03/2020 -     7.90   7.89   7.35   7.85   7.42 35,630.00   264.13
26/03/2020 -     7.79   7.93   7.50   7.90   7.72 1,770.00   13.87
25/03/2020 -     7.49   7.84   7.55   7.79   7.78 1,380.00   10.76
24/03/2020 -     7.79   7.55   7.25   7.49   7.40 19,000.00   140.53
23/03/2020 -     8.10   7.80   7.54   7.79   7.55 78,060.00   590.28
20/03/2020 -     7.80   8.00   7.80   8.10   7.90 5,800.00   45.96
19/03/2020 -     8.00   7.99   7.44   8.10   7.73 6,600.00   49.77
18/03/2020 -     7.80   8.20   7.80   8.00   8.00 960.00   7.68
17/03/2020 -     8.00   7.90   7.44   7.80   7.47 62,160.00   463.97
16/03/2020 -     7.92   7.92   7.46   8.00   7.68 1,900.00   14.64
13/03/2020 -     7.82   7.92   7.28   7.92   7.49 90.00   0.66
12/03/2020 -     7.98   7.90   7.43   7.82   7.54 32,400.00   241.52
11/03/2020 + 0.43 (5.70%)     7.60   8.00   7.60   7.98   7.64 11,310.00   86.81
10/03/2020 -     7.54   8.60   7.54   7.55   7.67 40,320.00   304.45
09/03/2020 -     8.70   8.70   8.10   8.10   8.23 39,690.00   325.20
06/03/2020 -     8.80   8.81   8.70   8.70   8.78 10,040.00   87.89
05/03/2020 -     9.00   0.00   0.00   8.80   0.00 2,000.00   17.60
04/03/2020 -     9.10   9.00   9.00   9.00   9.00 7,160.00   64.44
03/03/2020 -     9.40   9.10   9.10   9.10   9.10 200.00   1.82
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015