Công Ty
CII ( HSX )
18.75 ()
  -  Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

Cổ đông lớn

Tên cổ đông Quốc gia Cổ phần nắm giữ Phần trăm nắm giữ
HCM CITY FIN & INVST VIETNAM  21,686,237  19.21%
VINAPHIL TECH INFRA VIETNAM  16,920,000  14.99%
VINACAPITAL INVESTME VIETNAM  12,246,425  10.85%
VIP INFRAST HOLDINGS   11,299,050  10.01%
AMERSHAM INDUSTRIES VIRGIN ISLANDS  8,806,580  7.80%

Giao dịch cổ đông lớn, nội bộ

Tên cổ đông Ngày thay đổi Số Lượng Thay đổi Số lượng hiện hữu Tỷ lệ sở hữu
TUNDRA FONDER AB / S 30/06/2014   +96,000   216,000  0.19%
MINH THU DOAN 10/06/2014   -10,000   3,275  0.00%
NGOC THANH DANG 10/06/2014   -1,800   0.00%
VU HOANG LE 04/06/2014   -354,686   0.00%
VINACAPITAL INVESTME 31/05/2014   +5,625,997   12,246,425  10.85%
QUOC BINH LE 23/05/2014   -3,200,000   0.00%
MAI BAO TRAM NGUYEN 20/05/2014   -339,200   0.00%
AMERSHAM INDUSTRIES 07/03/2014   +700,000   8,806,580  7.80%
QUANG CHAU DUONG 10/01/2014   +100,000   115,600  0.10%
VIAC NO 1 LTD PARTNE 03/01/2014   +1,000,000   7,703,635  6.83%
KOREA INVESTMENT TRU 31/12/2013   -587,660   1,866,154  1.65%
NGUYEN QUYNH HUONG 24/12/2013   +100,000   100,004  0.09%
VINAPHIL TECH INFRA 06/02/2013   +6,919,610   16,920,000  14.99%
HOANG LE 28/01/2013   -15,600   0.00%
QUYET CHIEN NGUYEN 22/01/2013   -13,800   0.00%
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015