Công Ty
HAS ( HSX )
5.90 ()
  -  Công ty Cổ phần HACISCO
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     6.12   0.00   0.00   5.90   0.00 10.00   0.06
27/03/2020 -     6.60   7.05   7.05   7.05   7.05 10.00   0.07
26/03/2020 -     6.35   6.60   5.91   6.60   6.26 1,040.00   6.22
25/03/2020 -     6.35   0.00   0.00   6.35   0.00 -   -
24/03/2020 -     6.35   0.00   0.00   6.35   0.00 -   -
23/03/2020 -     6.35   0.00   0.00   6.35   0.00 -   -
20/03/2020 -     6.35   0.00   0.00   6.35   0.00 -   -
19/03/2020 -     6.34   6.35   5.86   6.35   6.18 650.00   4.06
18/03/2020 -     6.74   0.00   0.00   6.28   0.00 10.00   0.06
17/03/2020 -     6.76   6.29   6.29   6.74   6.29 330.00   2.08
16/03/2020 -     6.76   0.00   0.00   6.76   0.00 -   -
13/03/2020 -     6.70   6.79   6.30   6.76   6.68 4,150.00   27.81
12/03/2020 -     6.50   6.70   6.05   6.70   6.27 5,350.00   35.62
11/03/2020 -0.40 (5.80%)     6.90   6.50   6.50   6.50   6.50 800.00   5.20
10/03/2020 -     6.61   6.90   6.15   6.90   6.65 110.00   0.69
09/03/2020 -     7.10   6.62   6.61   6.61   6.61 1,380.00   9.13
06/03/2020 -     7.10   0.00   0.00   7.10   0.00 -   -
05/03/2020 -     7.10   0.00   0.00   7.10   0.00 -   -
04/03/2020 -     7.10   7.10   7.10   7.10   7.10 1,380.00   9.80
03/03/2020 -     7.16   7.13   7.10   7.10   7.12 6,400.00   45.45
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015