Công Ty
CKV ( HNX )
14.70 ()
  -  Công ty Cổ phần Cokyvina
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
17/01/2020 -     14.70   14.70   14.70   14.70   0.00 100.00   1.47
16/01/2020 -     13.60   16.30   13.60   16.30   0.00 300.00   4.62
15/01/2020 -     12.40   14.90   12.40   14.90   0.00 300.00   4.22
14/01/2020 -     0.00   0.00   0.00   13.60   0.00 -   -
13/01/2020 -     0.00   0.00   0.00   13.60   0.00 -   -
10/01/2020 -     0.00   0.00   0.00   13.60   0.00 -   -
09/01/2020 -     0.00   0.00   0.00   13.60   0.00 -   -
08/01/2020 -     0.00   0.00   0.00   13.60   0.00 -   -
07/01/2020 -     0.00   0.00   0.00   13.60   0.00 -   -
06/01/2020 -     0.00   0.00   0.00   13.60   0.00 -   -
03/01/2020 -1.30 (8.72%)     13.60   13.60   13.60   13.60   0.00 100.00   1.36
02/01/2020 -     14.90   14.90   14.90   14.90   0.00 100.00   1.49
31/12/2019 -     16.50   16.50   16.50   16.50   0.00 2,200.00   36.30
30/12/2019 -     14.80   15.00   14.80   15.00   0.00 400.00   5.96
27/12/2019 -     14.30   14.30   14.30   14.30   0.00 300.00   4.29
26/12/2019 -     0.00   0.00   0.00   13.10   0.00 -   -
25/12/2019 -     13.10   13.10   13.10   13.10   0.00 100.00   1.31
24/12/2019 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   14.50   0.00 -   -
23/12/2019 -0.10 (0.68%)     14.50   14.50   14.50   14.50   0.00 600.00   8.70
20/12/2019 -     14.60   14.60   14.60   14.60   0.00 1,000.00   14.60
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm