Công Ty
ACB ( HSX )
19.10 ()
  -  Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     18.10   19.40   18.10   19.10   0.00 5,382,373.00   100,451.80
27/03/2020 -     19.70   20.10   19.50   19.70   0.00 3,980,691.00   79,033.42
26/03/2020 -     20.60   20.60   19.70   19.70   0.00 3,631,529.00   72,841.99
25/03/2020 -     20.00   20.80   20.00   20.50   0.00 4,330,399.00   88,328.44
24/03/2020 -     19.10   19.90   19.10   19.60   0.00 5,827,348.00   116,136.36
23/03/2020 -     21.20   21.40   19.30   19.30   0.00 10,424,247.00   207,574.79
20/03/2020 -     23.20   23.20   21.00   21.40   0.00 5,271,663.00   113,963.09
19/03/2020 -     21.00   21.30   20.70   21.10   0.00 8,183,927.00   178,394.91
18/03/2020 -     21.30   21.60   20.90   21.20   0.00 4,994,743.00   106,326.92
17/03/2020 -     20.80   21.40   20.10   21.10   0.00 6,773,272.00   140,410.10
16/03/2020 -     22.00   22.30   20.70   20.90   0.00 4,619,347.00   98,706.83
13/03/2020 -     21.50   22.50   20.50   22.00   0.00 9,175,236.00   194,115.40
12/03/2020 -     23.00   23.00   21.50   22.10   0.00 11,112,299.00   247,086.77
11/03/2020 -0.80 (3.31%)     24.30   24.40   23.00   23.40   0.00 8,046,422.00   189,388.54
10/03/2020 -     23.00   24.80   22.90   24.20   0.00 7,582,425.00   181,785.76
09/03/2020 -     24.70   24.70   23.00   23.30   0.00 16,806,203.00   394,858.40
06/03/2020 -     25.50   25.50   25.10   25.30   0.00 3,960,239.00   99,978.10
05/03/2020 -     26.00   26.40   25.40   25.60   0.00 5,996,180.00   155,566.15
04/03/2020 -     25.60   25.80   25.30   25.80   0.00 5,047,876.00   129,020.45
03/03/2020 -     25.60   25.90   25.30   25.60   0.00 6,364,704.00   163,568.69
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015