Công Ty
SRA ( HNX )
7.20 ()
  -  Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     6.80   7.20   6.80   7.20   0.00 100,200.00   720.66
27/03/2020 -     6.90   6.90   6.60   6.60   0.00 36,500.00   246.23
26/03/2020 -     7.10   7.10   6.70   6.90   0.00 81,250.00   555.89
25/03/2020 -     6.70   7.10   6.50   7.10   0.00 67,100.00   461.62
24/03/2020 -     6.20   6.70   6.20   6.50   0.00 104,900.00   682.49
23/03/2020 -     7.10   7.10   6.40   6.40   0.00 164,650.00   1,102.82
20/03/2020 -     7.20   7.30   7.10   7.10   0.00 35,800.00   260.04
19/03/2020 -     7.30   7.40   7.10   7.10   0.00 83,600.00   602.09
18/03/2020 -     7.50   7.70   7.30   7.50   0.00 48,400.00   361.46
17/03/2020 -     7.40   7.60   7.30   7.50   0.00 63,300.00   471.88
16/03/2020 -     7.30   7.70   7.30   7.60   0.00 38,250.00   286.19
13/03/2020 -     7.20   7.90   7.00   7.70   0.00 106,307.00   774.69
12/03/2020 -     7.90   7.90   7.00   7.30   0.00 282,860.00   2,038.19
11/03/2020 -0.30 (3.80%)     7.90   8.20   7.50   7.60   0.00 371,602.00   2,896.69
10/03/2020 -     7.80   8.40   7.60   7.90   0.00 187,500.00   1,490.17
09/03/2020 -     9.00   9.00   8.30   8.30   0.00 224,450.00   1,896.80
06/03/2020 -     9.00   9.40   8.90   9.20   0.00 121,229.00   1,096.44
05/03/2020 -     9.60   9.60   9.00   9.00   0.00 145,200.00   1,339.92
04/03/2020 -     8.80   9.70   8.70   9.40   0.00 235,740.00   2,179.28
03/03/2020 -     9.50   9.50   8.80   9.00   0.00 96,400.00   872.93
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015