Công Ty
CTC ( HNX )
2.80 ()
  -  Công ty Cổ phần Gia Lai CTC
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     0.00   0.00   0.00   2.80   0.00 -   -
27/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   2.60   0.00 -   -
26/03/2020 -     2.60   2.60   2.60   2.60   0.00 100.00   0.26
25/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   2.70   0.00 -   -
24/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   2.70   0.00 -   -
23/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   2.70   0.00 -   -
20/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   2.70   0.00 -   -
19/03/2020 -     2.30   2.70   2.30   2.70   0.00 300.00   0.75
18/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   2.50   0.00 -   -
17/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   2.50   0.00 -   -
16/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   2.50   0.00 -   -
13/03/2020 -     2.60   2.60   2.50   2.50   0.00 300.00   0.77
12/03/2020 -     2.60   2.60   2.60   2.60   0.00 300.00   0.78
11/03/2020 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   2.80   0.00 -   -
10/03/2020 -     2.50   2.80   2.50   2.80   0.00 200.00   0.53
09/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   2.60   0.00 -   -
06/03/2020 -     2.90   2.90   2.60   2.60   0.00 200.00   0.55
05/03/2020 -     2.70   2.70   2.70   2.70   0.00 100.00   0.27
04/03/2020 -     2.90   2.90   2.90   2.90   0.00 100.00   0.29
03/03/2020 -     2.70   2.70   2.70   2.70   0.00 100.00   0.27
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm