Công Ty
SHS ( HNX )
6 ()
  -  Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  866.000 1,183.000
      Thư giá  11,134.860 10,278.962
      Cổ tức /cp  800.000  
      Tỷ suất cổ tức  18.68%  
      Doanh Thu/CP  5,290.700 4,645.676
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -26.77% -3.16%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  - -
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -26.77% -3.16%
      Tăng trưởng tổng tài sản  15.26% -9.37%
      Tăng trưởng vốn CSH  - -
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  - -
      Lợi nhuận trước thuế biên  16.37% 25.46%
      Lợi nhuận ròng biên  16.37% 25.46%
      EBITDA  1.917 3.799
      ROA   2.80% 3.91%
      ROE  8.09% 12.22%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện hành  - -
      Thanh toán nhanh  - -
      Nợ dài hạn / Tổng tài sản  27.76% 20.17%
      Tổng nợ / Tổng tài sản  42.95% 38.15%
      Tổng tài sản / Vốn chủ sỡ hữu  2.98% 2.80%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  - -
      Vòng quay phải trả  - -
      Chu kỳ tiền mặt  - -
      Vòng quay Tổng tài sản  0.171 0.154
      Vòng quay Tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay Tài sản cố định  - -
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm