Công Ty
SHS ( HNX )
7.50 ()
  -  Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
17/01/2020 -     7.60   7.60   7.40   7.50   0.00 262,030.00   1,969.53
16/01/2020 -     7.50   7.60   7.40   7.60   0.00 614,700.00   4,616.47
15/01/2020 -     7.50   7.50   7.40   7.50   0.00 165,877.00   1,237.98
14/01/2020 -     7.60   7.60   7.40   7.50   0.00 283,950.00   2,130.14
13/01/2020 -     7.60   7.70   7.40   7.60   0.00 275,776.00   2,087.72
10/01/2020 -     7.40   7.70   7.40   7.60   0.00 578,163.00   4,388.54
09/01/2020 -     7.40   7.50   7.30   7.40   0.00 260,625.00   1,927.31
08/01/2020 -     7.50   7.50   7.30   7.30   0.00 601,158.00   4,528.86
07/01/2020 -     7.60   7.70   7.40   7.60   0.00 2,353,799.00   17,850.37
06/01/2020 -     7.70   7.70   7.40   7.60   0.00 342,710.00   2,587.87
03/01/2020 -0.10 (1.28%)     7.80   7.80   7.70   7.70   0.00 267,930.00   2,074.00
02/01/2020 -     7.60   7.80   7.60   7.80   0.00 220,907.00   1,698.96
31/12/2019 -     7.70   7.70   7.60   7.70   0.00 171,525.00   1,309.88
30/12/2019 -     7.70   7.80   7.60   7.70   0.00 445,100.00   3,442.50
27/12/2019 -     7.70   7.70   7.50   7.70   0.00 237,975.00   1,814.82
26/12/2019 -     7.70   7.70   7.60   7.70   0.00 362,240.00   2,690.24
25/12/2019 -     7.70   7.80   7.60   7.80   0.00 149,350.00   1,153.14
24/12/2019 0.00 (0.00%)     7.70   7.70   7.60   7.70   0.00 636,519.00   4,895.22
23/12/2019 0.00 (0.00%)     7.60   7.80   7.60   7.70   0.00 1,214,563.00   9,456.30
20/12/2019 -     7.80   7.80   7.60   7.70   0.00 208,017.00   1,596.16
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm