Công Ty
SHS ( HNX )
6.50 ()
  -  Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     6.10   6.50   6.10   6.50   0.00 1,221,274.00   7,749.45
27/03/2020 -     6.30   6.30   6.10   6.20   0.00 675,626.00   4,189.56
26/03/2020 -     6.60   6.60   6.30   6.40   0.00 851,909.00   5,429.01
25/03/2020 -     6.20   6.60   6.20   6.60   0.00 1,091,673.00   7,063.51
24/03/2020 -     5.80   6.20   5.80   6.10   0.00 738,401.00   4,463.22
23/03/2020 -     6.50   6.50   6.10   6.10   0.00 2,712,531.00   16,840.34
20/03/2020 -     6.40   6.70   6.40   6.70   0.00 1,032,885.00   6,778.05
19/03/2020 -     6.70   6.80   6.40   6.70   0.00 2,472,440.00   15,918.12
18/03/2020 -     6.50   7.20   6.50   6.80   0.00 1,051,446.00   7,311.38
17/03/2020 -     6.40   7.00   6.10   7.00   0.00 1,417,098.00   9,199.57
16/03/2020 -     6.60   6.70   6.20   6.50   0.00 1,192,362.00   7,724.72
13/03/2020 -     6.10   6.70   6.00   6.60   0.00 2,861,255.00   17,601.30
12/03/2020 -     6.80   6.80   6.30   6.60   0.00 2,409,415.00   15,449.58
11/03/2020 0.00 (0.00%)     7.00   7.40   6.30   7.00   0.00 1,524,642.00   10,381.69
10/03/2020 -     7.10   7.60   7.00   7.00   0.00 3,736,132.00   26,238.18
09/03/2020 -     8.20   8.20   7.70   7.70   0.00 969,721.00   7,488.76
06/03/2020 -     8.50   8.70   8.20   8.50   0.00 1,178,796.00   9,979.40
05/03/2020 -     8.40   9.00   8.30   8.50   0.00 3,266,328.00   28,355.37
04/03/2020 -     8.30   8.40   8.00   8.40   0.00 1,292,165.00   10,562.11
03/03/2020 -     8.60   8.70   8.30   8.50   0.00 1,878,618.00   16,037.43
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm