Công Ty
SEB ( HNX )
29 ()
  -  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  3,704.000 3,325.000
      Thư giá  14,223.725 13,530.210
      Cổ tức /cp  2,500.000 2,000.000
      Tỷ suất cổ tức  6.86% 5.13%
      Doanh Thu/CP   10,397.324 10,100.701
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  11.44% 94.16%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  1.10% 156.02%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  11.44% 94.16%
      Tăng trưởng tổng tài sản  -1.18% 2.85%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -1.74% 4.89%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  62.98% 64.12%
      Lợi nhuận trước thuế biên  39.90% 38.37%
      Lợi nhuận ròng biên  37.50% 34.64%
      EBITDA  4.572 5.016
      ROA  8.49% 7.68%
      ROE  26.69% 26.13%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  0.537 0.383
      Thanh toán nhanh  0.488 0.343
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  37.34% 41.57%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  46.83% 50.21%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  119.81% 141.90%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  3.784 6.565
      Vòng quay phải trả  2.151 1.521
      Vòng quay tồn kho  28.870 17.633
      Chu kỳ tiền mặt  -60.717 -163.679
      Vòng quay tổng tài sản  0.226 0.222
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  0.272 0.249
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm