Công Ty
IBC ( HSX )
22 ()
  -  Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  1,153.163
      Thư giá  6,419.223
      Cổ tức /cp   
      Tỷ suất cổ tức   
      Doanh Thu/CP   1,394.617
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  36983.68%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -56.37%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  36983.68%
      Tăng trưởng tổng tài sản  403.63%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  401.59%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  3.92%
      Lợi nhuận trước thuế biên  102.84%
      Lợi nhuận ròng biên  82.69%
      EBITDA  197.432
      ROA  6.04%
      ROE  6.13%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  14.219
      Thanh toán nhanh  0.741
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản   
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản   
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu   
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  -
      Vòng quay phải trả  1,519.230
      Vòng quay tồn kho  -
      Chu kỳ tiền mặt  -
      Vòng quay tổng tài sản  0.073
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  -
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm