Công Ty
CTI ( HSX )
21.30 ()
  -  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cường Thuận

Cổ đông lớn

Tên cổ đông Quốc gia Cổ phần nắm giữ Phần trăm nắm giữ
HONG LOAN TRUONG n/a  3,740,000  24.93%
NGUYEN XUAN HOA n/a  1,660,730  11.07%
XUAN QUANG NGUYEN n/a  1,261,788  8.41%
NGUYEN MINH NHA n/a  1,243,640  8.29%
NGUYEN THI HONG CUC n/a  1,081,520  7.21%

Giao dịch cổ đông lớn, nội bộ

Tên cổ đông Ngày thay đổi Số Lượng Thay đổi Số lượng hiện hữu Tỷ lệ sở hữu
NGUYEN MINH NHA 20/01/2014   +49,530   1,243,640  8.29%
NGUYEN THI HONG CUC 30/07/2013   +130,090   1,081,520  7.21%
NGUYEN MINH NHUT 19/07/2013   +300,000   1,012,000  6.75%
NGUYEN THI LUU 17/07/2013   -200,000   0.00%
TRUONG HUU DONG 12/07/2013   -50,000   5,800  0.04%
HUNG CUONG DOI 12/07/2013   -100,000   1,000  0.01%
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015