Công Ty
KSB ( HSX )
13.10 ()
  -  Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

Cổ đông lớn

Tên cổ đông Quốc gia Cổ phần nắm giữ Phần trăm nắm giữ
STATE CAPITAL & INVE VIETNAM  9,009,000  50.05%
PXP VIETNAM ASSET MA BRITISH VIRGIN  1,188,238  6.60%
PXP VIETNAM FUND LTD n/a  1,187,922  6.60%
PYN RAHASTOYHTIO FINLAND  1,000,000  5.56%
VF1 INVESTMENT FUND n/a  893,714  4.97%

Giao dịch cổ đông lớn, nội bộ

Tên cổ đông Ngày thay đổi Số Lượng Thay đổi Số lượng hiện hữu Tỷ lệ sở hữu
VN EMERGING EQ FUND 22/01/2014   -25,000   230,491  1.28%
TONG YANG INVESTMENT 31/12/2013   +110,000   110,000  0.61%
VF1 INVESTMENT FUND 11/07/2013   -159,320   893,714  4.97%
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015