Công Ty
COM ( HSX )
43.55 ()
  -  Công ty Cổ phần Vật Tư Xăng Dầu

Cổ đông lớn

Tên cổ đông Quốc gia Cổ phần nắm giữ Phần trăm nắm giữ
PETROVIETNAM OIL COR VIETNAM  5,848,396  41.42%
SAIGON PETRO CO LTD   4,905,517  34.74%
SAIGON THUONG TIN CO VIETNAM  693,240  4.91%

Giao dịch cổ đông lớn, nội bộ

Tên cổ đông Ngày thay đổi Số Lượng Thay đổi Số lượng hiện hữu Tỷ lệ sở hữu
CONG QUYEN PHAM 19/06/2013   +250   100,255  0.71%
DUC HANH TRUONG 20/12/2013   -86,000   57,250  0.41%
HONG LINH TRAN THI 19/06/2013   +250   86,170  0.61%
KHOA PHAM VAN 29/05/2013   +120   1,950  0.01%
LE NGHIA VAN 31/08/2012   +10   10  0.00%
NGUYEN TRIEU HUYNH 19/06/2013   +250   3,350  0.02%
PETROVIETNAM OIL COR 02/06/2014   +204,226   5,848,396  41.42%
SAIGON PETRO CO LTD 24/06/2014   +166,277   4,905,517  34.74%
TAN THUONG LE 19/06/2013   +350   68,820  0.49%
TRAN THI THANH NAM 14/09/2012   -11,980   90  0.00%
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015