Công Ty
COM ( HSX )
43.55 ()
  -  Công ty Cổ phần Vật Tư Xăng Dầu
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     43.55   0.00   0.00   43.55   0.00 -   -
27/03/2020 -     45.70   0.00   0.00   43.20   0.00 40.00   1.73
26/03/2020 -     49.00   0.00   0.00   45.70   0.00 50.00   2.28
25/03/2020 -     45.15   49.00   45.15   49.00   45.79 1,060.00   47.90
24/03/2020 -     49.50   50.70   46.05   48.50   47.76 140.00   6.63
23/03/2020 -     48.15   51.10   44.85   49.50   47.11 170.00   7.89
20/03/2020 -     45.00   48.15   41.85   48.15   44.02 1,510.00   63.36
19/03/2020 -     44.40   45.00   44.30   45.00   44.68 3,190.00   141.61
18/03/2020 -     44.90   47.80   47.50   47.50   47.60 120.00   5.70
17/03/2020 -     44.90   0.00   0.00   44.90   0.00 -   -
16/03/2020 -     42.00   44.90   40.00   44.90   42.16 3,950.00   158.34
13/03/2020 -     43.75   44.00   41.00   42.00   42.45 4,230.00   173.81
12/03/2020 -     47.00   47.00   43.75   43.75   45.58 40.00   1.80
11/03/2020 0.00 (0.00%)     47.00   47.00   47.00   47.00   47.00 10.00   0.47
10/03/2020 -     49.50   47.00   47.00   47.00   47.00 10.00   0.47
09/03/2020 -     49.50   0.00   0.00   49.50   0.00 -   -
06/03/2020 -     49.50   0.00   0.00   49.50   0.00 -   -
05/03/2020 -     49.90   49.50   49.50   49.50   49.50 10.00   0.50
04/03/2020 -     49.90   0.00   0.00   49.90   0.00 -   -
03/03/2020 -     49.00   47.15   47.15   49.90   47.15 30.00   1.44
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015