Công Ty
L10 ( HSX )
12.30 ()
  -  Công ty Cổ phần Lilama 10
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     12.30   0.00   0.00   12.30   0.00 -   -
27/03/2020 -     12.30   0.00   0.00   12.30   0.00 10.00   0.12
26/03/2020 -     12.25   13.10   13.10   11.50   13.10 20.00   0.25
25/03/2020 -     13.15   14.05   12.30   12.25   13.47 80.00   1.09
24/03/2020 -     13.15   0.00   0.00   13.15   0.00 -   -
23/03/2020 -     14.00   14.95   13.15   13.15   14.36 130.00   1.82
20/03/2020 -     14.80   15.80   13.80   14.00   15.43 800.00   12.42
19/03/2020 -     15.90   17.00   14.80   14.80   16.23 150.00   2.45
18/03/2020 -     14.90   15.90   15.90   15.90   15.90 10.00   0.16
17/03/2020 -     13.95   0.00   0.00   14.90   0.00 10.00   0.15
16/03/2020 -     13.95   0.00   0.00   13.95   0.00 -   -
13/03/2020 -     13.95   0.00   0.00   13.95   0.00 -   -
12/03/2020 -     13.95   0.00   0.00   13.95   0.00 10.00   0.14
11/03/2020 0.00 (0.00%)   15.00   0.00   0.00   15.00   0.00 -   -
10/03/2020 -     14.40   0.00   0.00   15.00   0.00 20.00   0.30
09/03/2020 -     14.40   0.00   0.00   14.40   0.00 -   -
06/03/2020 -     14.40   0.00   0.00   14.40   0.00 10.00   0.14
05/03/2020 -     13.55   14.40   12.65   14.40   13.53 30.00   0.41
04/03/2020 -     12.70   0.00   0.00   13.55   0.00 20.00   0.27
03/03/2020 -     12.70   0.00   0.00   12.70   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015