Công Ty
HT1 ( HSX )
10.55 ()
  -  Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     10.30   10.95   10.60   10.55   10.74 90,330.00   970.16
27/03/2020 -     10.90   10.85   10.70   10.85   10.77 14,670.00   157.61
26/03/2020 -     10.50   10.90   10.50   10.90   10.67 17,310.00   185.39
25/03/2020 -     10.60   11.20   10.50   10.90   10.97 168,390.00   1,857.28
24/03/2020 -     11.10   11.20   10.15   10.90   10.40 182,240.00   1,888.85
23/03/2020 -     11.50   11.60   10.90   10.90   10.99 276,070.00   3,030.37
20/03/2020 -     11.70   12.30   11.70   11.70   11.89 32,320.00   388.00
19/03/2020 -     12.00   12.10   11.60   11.85   11.81 62,120.00   731.48
18/03/2020 -     12.40   12.70   12.00   12.30   12.24 85,770.00   1,046.91
17/03/2020 -     12.30   12.50   11.80   12.40   12.10 77,870.00   937.25
16/03/2020 -     12.50   12.50   12.00   12.30   12.30 26,630.00   326.54
13/03/2020 -     12.50   12.50   11.65   12.50   12.03 30,870.00   370.86
12/03/2020 -     12.00   13.00   11.95   12.50   12.15 78,670.00   952.71
11/03/2020 -0.60 (4.48%)     13.05   13.80   12.70   12.80   13.01 121,260.00   1,557.58
10/03/2020 -     12.90   13.40   12.30   13.40   13.15 153,110.00   1,452,438.78
09/03/2020 -     13.95   13.85   13.00   13.00   13.49 151,490.00   2,020.40
06/03/2020 -     13.70   14.10   13.80   13.95   13.98 131,440.00   1,836.94
05/03/2020 -     14.10   14.40   13.65   13.70   13.83 168,570.00   2,327.72
04/03/2020 -     14.10   14.30   13.80   14.10   13.91 85,170.00   1,183.90
03/03/2020 -     14.00   14.45   13.85   14.10   14.03 59,590.00   838.06
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015