Công Ty
LM8 ( HSX )
24.00 ()
  -  Công ty Cổ phần Lilama 18
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     23.00   24.00   21.40   24.00   22.68 120.00   2.62
27/03/2020 -     22.00   0.00   0.00   22.00   0.00 -   -
26/03/2020 -     22.20   22.30   22.00   22.00   22.15 20.00   0.44
25/03/2020 -     22.00   22.20   22.00   22.20   22.10 30.00   0.66
24/03/2020 -     21.90   22.00   22.00   22.00   22.00 10.00   0.22
23/03/2020 -     22.00   22.20   20.50   21.90   21.72 50.00   1.09
20/03/2020 -     23.75   22.00   20.65   22.00   21.33 40.00   0.90
19/03/2020 -     21.05   22.20   20.00   22.20   21.10 20.00   0.42
18/03/2020 -     19.70   21.05   19.80   21.05   20.43 90.00   1.83
17/03/2020 -     18.35   20.50   18.35   19.70   19.46 130.00   2.52
16/03/2020 -     19.70   19.80   19.70   19.70   19.73 320.00   6.30
13/03/2020 -     19.70   19.70   19.00   19.70   19.35 20.00   0.39
12/03/2020 -     18.50   19.70   18.00   19.70   18.42 250.00   4.72
11/03/2020 + 1.00 (5.71%)     16.30   17.00   16.30   18.50   16.36 910.00   14.99
10/03/2020 -     16.50   17.00   16.40   17.50   16.83 90.00   1.55
09/03/2020 -     15.50   16.50   15.60   16.50   16.05 20.00   0.32
06/03/2020 -     15.40   0.00   0.00   15.50   0.00 10.00   0.15
05/03/2020 -     14.55   16.10   14.55   15.40   15.19 1,210.00   17.69
04/03/2020 -     16.75   15.70   15.60   15.60   15.61 190.00   2.97
03/03/2020 -     18.00   16.80   16.75   16.75   16.76 620.00   10.39
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015