Công Ty
SBA ( HSX )
13.20 ()
  -  Công ty Cổ phần Sông Ba
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     13.50   13.65   13.00   13.20   13.17 7,390.00   96.19
27/03/2020 -     13.30   13.70   13.30   13.60   13.47 25,030.00   334.66
26/03/2020 -     14.20   13.70   13.70   13.70   13.70 2,610.00   35.76
25/03/2020 -     13.85   14.45   13.30   14.20   13.52 22,710.00   303.58
24/03/2020 -     13.40   14.30   13.20   13.85   13.28 55,110.00   729.72
23/03/2020 -     14.00   13.80   13.20   13.40   13.69 15,030.00   206.13
20/03/2020 -     14.00   14.50   14.00   14.00   14.02 79,050.00   1,106.70
19/03/2020 -     14.55   14.50   13.90   14.00   14.04 47,630.00   665.73
18/03/2020 -     14.80   14.70   13.95   14.55   14.02 72,050.00   1,008.47
17/03/2020 -     14.30   14.30   14.00   14.30   14.07 67,590.00   950.03
16/03/2020 -     14.45   14.90   14.00   14.75   14.09 53,670.00   755.15
13/03/2020 -     14.50   14.50   13.80   14.45   14.01 37,060.00   517.29
12/03/2020 -     14.75   14.50   14.15   14.50   14.28 2,060.00   29.25
11/03/2020 -0.05 (0.34%)     14.80   14.80   14.25   14.75   14.40 24,200.00   347.38
10/03/2020 -     14.20   15.15   14.20   14.80   14.49 37,790.00   545.48
09/03/2020 -     15.00   14.95   14.20   14.20   14.59 9,230.00   131.54
06/03/2020 -     15.00   0.00   0.00   15.00   0.00 -   -
05/03/2020 -     14.90   15.20   14.50   15.00   14.63 33,280.00   486.00
04/03/2020 -     14.80   14.95   14.70   14.90   14.78 41,830.00   616.31
03/03/2020 -     14.80   14.80   14.80   14.80   14.80 10,800.00   159.84
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015